You are here

Fysiotherapie

Denk je er aan om stage te volgen op een van onze afdelingen fysiotherapie?  In dit filmpje vertelt kinesitherapeut Lieven wat zijn taken zijn in het ziekenhuis en waarom hij voor deze job koos.

 

Campus Brugsesteenweg fysio loco

Voorstelling 6X1 fysio – loco

De dienst locomotorische revalidatie is een multidisciplinaire dienst, bestaande uit een equipe van dokters fysiotherapeuten, 2 reumatologen en een groot aantal kinesitherapeuten, ergotherapeuten en 2 psychologen. We kunnen ook een beroep doen op logopedie en sociale dienst, indien gewenst.

We staan onder andere in voor de locomotorische revalidatie van de gehospitaliseerde patiënten op campus Brugsesteenweg (acute diensten) en daarnaast beschikken we over een zeer uitgebreide ambulante revalidatie.

Stage

Wat pathologieën betreft, zal je kunnen kennismaken met onze orthopedische zorgpaden, o.a.:

 • Joint-care: zorgpad voor heup- en knieprotheses
 • Shoulder care: zorgpad voor schouderchirurgie
 • multidisciplinaire rugschool
 • zorgpad voorste kruisband chirurgie
 • sportmedische testen en sportrevalidatie

Onze therapie is meestal een combinatie van progressieve oefentherapie en manuele therapie, aangevuld met ergotherapie en indien nodig ook psychologische begeleiding.

Contactpersoon stage

Graag minstens een week voor de aanvang van de stage praktische afspraken maken per mail met

Mieke Desimpele, teamleider
051 23 69 62
mieke.desimpele@azdelta.be

Campus Brugsesteenweg fysio neuro

Voorstelling 6C2 fysio – neuro + 6X1 fysio - kine -  locomotorisch revalidatie             

De neurorevalidatie is een multidisciplinaire dienst, bestaande uit een equipe van dokters fysiotherapeuten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, sociaal assistenten en psychologen.

De dienst omvat zowel ambulante revalidatie als revalidatie voor gehospitaliseerde patiënten op de SP-afdelingen.

Stageopdracht

 • In de neurologische revalidatiezaal kan je kennis maken met verschillende aandoeningen o.a. niet-aangeboren hersenletsel, dwarslaesie, tetraplegie, parkinson, MS, amputatie, ... en dit bij zowel gehospitaliseerde als ambulante patiënten.
 • In de locomotorische oefenzaal kan je kennismaken met gehospitaliseerde orthopedische patiënten: knie- of heupprothese, schouderprothese, rug problematiek,…

Contactpersoon stage

Graag minstens een week voor de aanvang van de stage praktische afspraken maken per mail met 

Sofie Ternest, teamleider
t 051 23 69 77
e sofie.ternest@azdelta.be

Campus Brugsesteenweg sportmedisch centrum

Voorstelling 6_Z0 sportmedisch centrum

In maart 2020 werd het multidisciplinaire sportmedisch centrum Sport'R opgestart in AZ Delta. Bij Sport'R werken orthopedisch chirurgen en artsen in de fysische geneeskunde en revalidatie samen. Dat zowel op vlak van diagnose als behandeling. Zo kunnen we een vlotte service (consultatie, onderzoek, testing, diagnose, advies,…) garanderen en vullen we de ambitie van élke sporter in: een zo snel mogelijke, veilige return to play + return to perform.

Om een zo breed mogelijk sportmedisch advies te kunnen aanbieden zijn naast de raadplegingen bij de arts verschillende testen door en/of advies van paramedici mogelijk:

 • preventief advies
 • persoonlijk voedingsadvies
 • ganganalyse en (sport specifiek) schoeiseladvies
 • revalidatie en kinesitherapie/ergotherapie
 • sportpsychologie en mental coaching
 • sportmedische keuring

Contactpersoon stage

Ann Goemaere, diensthoofd
t  051 23 38 93
e ann.goemaere@azdelta.be

Campus Rumbeke fysiotherapie

Voorstelling 5.4A2 fysio revalidatie (pneumo-cardio)

Onze dienst bestaat uit een aantal ergotherapeuten en kinesitherapeuten die nauw met elkaar samenwerken. Er is ook een multidisciplinair overleg met artsen, logopedisten, verpleegkundigen en de sociaal assistent.

Op de campus Wilgenstraat staan wij in voor de revalidatie van de gehospitaliseerde patiënten (bij ons bevinden zich de gespecialiseerde diensten zoals de kritieke diensten, neurologie, neurochirurgie, vaatchirurgie, longziekten, traumatologie,… ). Daarnaast staan wij ook in voor de ambulante respiratoire revalidatie en de ambulante acute oncologische revalidatie.

Contactpersoon stage

Graag minstens een week voor de aanvang van de stage praktische afspraken maken met 

Ann Soetaert, teamleider
051 23 71 84
ann.soetaert@azdelta.be

Campus Rumbeke fysio geriatrie

Voorstelling 5.4.3 revalidatie geriatrie

We zijn verantwoordelijk voor de revalidatie van de gehospitaliseerde geriatrische patiënt. Er zijn 5 afdelingen, acute diensten, waaronder 1 afdeling ortho-geriatrie.
Kenmerken van de geriatrische patiënt : 75+, multi pathologie, frailty, bedreigde validiteit.

We staan in voor:

 • klinisch onderzoek- anamnese, testing, …
 • respiratoire revalidatie
 • cardiovasculaire revalidatie
 • orthopedische problematieken: knie-, heup- en schouderprotheses,…
 • gangrevalidatie – valpreventie
 • adviseren en opvolgen gebruik loophulpmiddelen
 • neurorevalidatie

Contactpersoon stage

Graag minstens een week voor de aanvang van de stage praktische afspraken maken met

Annick Petillion, teamleider
t 056 56 21 70
e annick.petillion@azdelta.be

Campus Rumbeke hartrevalidatie

Voorstelling 5.3.C1 hartrevalidatie

Welkom op de cardiale revalidatie. Hartrevalidatie is een multidisciplinair programma met als doel een gezonde, actieve, hartvriendelijke levensstijl te ontwikkelen. Ons team bestaat uit een hartspecialist, kinesitherapeuten, diëtisten, een psycholoog en een maatschappelijk werker.  We beschikken over aangepaste oefenlokalen voor fysieke revalidatie na een operatie en/of infarct. Dit is beschikbaar voor zowel patiënten die in het ziekenhuis verblijven als voor patiënten die van thuis naar de revalidatie komen.

Tijdens deze stageperiode krijg je de mogelijkheid om volgende zaken bij te wonen:

 • hartoperatie
 • procedure in het cathlab
 • ergospirometrie
 • infosessie in de cardiale revalidatie

Contactpersoon stage

Graag minstens een week voor de aanvang van de stage praktische afspraken maken met

Barbara De Naeyer, teamleider
t 051 23 47 08
barbara.denaeyer@azdelta.be

Campus Menen fysiotherapie

Voorstelling

We staan in voor de revalidatie van de gehospitaliseerde patiënten (acute diensten en SP-loco) en daarnaast beschikken we ook over een ambulante revalidatie.

 Wat komt er aan bod:

 • rugschool
 • respiratoire revalidatie
 • cardiovasculaire revalidatie
 • orthopedisch zorgpad: heup- en knieprotheses, schouderprotheses, voorste kruisbandchirurgie,…
 • medische trainingstherapie
 • sportmedische testing
 • geriatrische revalidatie
 • oncorevalidatie

Contactpersoon stage

Graag minstens een week voor de aanvang van de stage praktische afspraken maken met 

Annick Petillion, teamleider
t 056 52 21 70
e annick.petillion@azdelta.be

Campus Torhout fysio

Voorstelling

Onze dienst bestaat uit 3 subafdelingen: hospitalisatieafdelingen, ambulante fysiotherapie en rugschool.

Een team van revalidatie artsen is medisch verantwoordelijk voor de uitvoering van de therapie. Kinesitherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten werken samen in multidisciplinair verband. Deze disciplines worden mee geadviseerd door diëtiek, sociale dienst, klinisch psychologen en technische orthopedie. De benadering van de patiënten gebeurt volgens het bio-psycho-sociaal model.

Als regionale campus van AZ Delta bieden we alle basiszorg aan voor de gehospitaliseerde patiënten. Daarnaast zijn we actief op onze ambulante afdeling. Ruim de helft van onze activiteit gebeurt bij patiënten die kiezen om hier verder te revalideren. 

We bieden de meeste specialisaties aan binnen de kinesitherapie: manuele therapie, rugschool, bekkenbodemtherapie, lymfedrainage, perinatale oefentherapie, medische trainingstherapie, sportrevalidatie, cardiale revalidatie, neurorevalidatie, respiratoire revalidatie, balans (obesitasprogramma), oncologische revalidatie...

Contactpersoon stage

Graag minstens een week voor de aanvang van de stage praktische afspraken maken met 

Patrick Vermandere, teamleider
050 23 25 40
e patrick.vermandere@azdelta.be