You are here

Sociale dienst

Voorstelling dienst

De sociale dienst van AZ Delta telt ongeveer 25 sociale werkers die op de verschillende campussen zijn tewerkgesteld.

De werking van de sociale dienst is georganiseerd volgens de medische disciplines. Bepaalde aandoeningen vragen immers een specifieke opvolging, waarin de sociaal werker zich verder heeft gespecialiseerd. Door bijkomende kennis en ervaring op te doen kan er een passend antwoord geboden worden aan de noden van de patiënt en/of zijn familie.
De sociaal werker kan samen met het begeleidend team instaan voor een goede zorg voor/tijdens de opname en ondersteuning bieden bij het ontslag van de patiënt.

Er zijn stageplaatsen beschikbaar op verschillende afdelingen en verschillende campussen.
De stageverantwoordelijke zal je verwijzen naar mogelijke stagebegeleiders, met wie je een afspraak  kan maken voor een kennismakingsgesprek.

Volgende stagiaires kunnen bij ons terecht:

  • bachelor sociaal verpleegkundige
  • bachelor sociaal werk

Contactpersoon stage

Carine Berton, teamleider
t 051 23 38 57
e carine.berton@azdelta.be