You are here

Dienst spirituele zorg

Voorstelling dienst

De dienst spirituele zorg telt 7 medewerkers die op de verschillende campussen zijn tewerkgesteld.

De medewerkers van de dienst spirituele zorg zijn er voor alle vragen van zinzoekende of levensbeschouwelijke aard.
Tijdens de stage worden de verschillende dimensies van de praktijk verkend met:
- nadruk op de individuele begeleiding van patiënten en naasten,
- aandacht voor het multidisciplinair samenwerken
- kennis maken met de noden vanuit de verschillende levensbeschouwingen.

De rol en de opdracht(en) van de spiritueel zorgverlener worden eigen gemaakt, inclusief de rituelen die hierbij belangrijk zijn. Door het reflecteren over eigen handelen en dat van de anderen wordt de geschiktheid voor het werken als spiritueel zorgverlener verkend.

Volgende stagiaires kunnen (momenteel) bij ons terecht:

  • master in de praktische theologie
  • opleiding zorgpastoraat bisdom Brugge

Contactpersoon stage

Mieke Corneillie, coördinator
t 051 23 63.21
e mieke.corneillie@azdelta.be