You are here

Verpleegafdeling Brugsesteenweg Roeselare

Operatiekwartier

Voorstelling dienst 6C3 OK 

Het operatiekwartier in campus Brugsesteenweg telt 11 zalen, heeft een mond-kaak-aangezichtskliniekkliniek en een ontwaakzaal. Het type chirurgie is hoofdzakelijk gepland en omvat volgende disciplines: mond-kaak-aangezichtschirurgie, oogziekten, neus-keel-oor, orthopedie en benigne gynaecologie. 

Contactpersoon stage

Tania Demuynck
t 051 23 64 70
e tania.demuyck@azdelta.be

Radiologie

Voorstelling

Meer info

Contactpersoon stage

Rik Vandenberghe
t 051 23 69 38
e rik.vandenberghe@azdelta.be

Kraamafdeling

Voorstelling kraamafdeling 6M0 KRAAM , 6M1 VERLOS, 6M1 NEONATO 

Meer info

Contactpersoon stage

Chantal Lein, hoofdvroedvrouw
t 051 23 61 71
e chantal.lein@azdelta.be

Kinderziekten 

Voorstelling afdeling 6X3 KIND , 6F1 KIND, 6B1 DZ KIND 

Meer info

Contactpersoon stage

Veronique Demuynck
t 051 23 62 31
e veronique.demuyck@azdelta.be

PAAZ

Voorstelling afdeling PAAZ 6X0 PSY 

Meer info

Contactpersoon stage

Monique De Buck
t 051 23 62 33
e monique.debuck@azdelta.be

Orthopedie

Voorstelling afdeling 6A4 CHIR 

Meer info

Een student wordt zeer goed opgevangen en begeleid door vaste stagementoren op de dienst. Om een woord uitleg zijn wij nooit verlegen. We zien een student in de loop van de stageperiode graag groeien in zijn/haar leerproces.

Contactpersoon stage

Agna Degroote, hoofdverpleegkundige
051 23 62 29
e agna.degroote@azdelta.be

Orthopedie kort verblijf

Voorstelling afdeling 6A3 CHIR 

Meer info

Contactpersoon stage

Sonja Dumortier, hoofdverpleegkundige
051 23 62 28
e sonja.dumortier@azdelta.be

Locomotorische revalidatie

Voorstelling afdeling 6x1 SP-LOCO 

Meer info

Contactpersoon stage

Eveline Lahousse, hoofdverpleegkundige
051 23 62 42
e eveline.lahousse@azdelta.be

Chronische revalidatie

Opportuniteiten op de verpleegafdeling

 • Langdurig contact met de patiënt en zijn revalidatieschema.
 • Nauw contact met de familie/mantelzorger.
 • Zicht krijgen op de multidisciplinaire werking van de afdeling en het meevolgen van het multidisciplinair overleg.
 • Verschillende inzichten verwerven inzake orthopedische aandoeningen/ behandelingen.
 • Verschillende inzichten verwerven inzake neurologische aandoeningen/behandelingen.
 • De mogelijkheid om verschillende wondzorgen uit te voeren zowel chirurgische als chronische wonden.
 • Verpleegtechnieken te oefenen zoals complexere wondzorgen, VAC -  therapie, sonderen, …
 • Het opnemen van totaalzorg bij patiënten met een correcte begeleiding.

Voorstelling afdeling 6X2a SP-CHR 

Meer info

Contactpersoon stage

Isabelle Doom, hoofdverpleegkundige
051 23 68 94
e isabelle.doom@azdelta.be

Voorstelling afdeling 6X2b SP-CHIR 

Meer info

Contactpersoon stage

Matthias Dierckens, hoofdverpleegkundige
051 23 68 96
e matthias.dierckens@azdelta.be

Neurologische revalidatie

Voorstelling afdeling 6A1 SP-NEURO 

Meer info

Contactpersoon

Stijn Vancoppenolle
t 051 23 62 47
e stijn.vancoppenolle@azdelta.be

Dagziekenhuis chirurgie

Voorstelling dagziekenhuis 6T3 DZ C

Het takenpakket voor stagiairs:

 • prikken van infusen/bloedafname
 • parameters nemen
 • traject van opname tot ontslag
 • verruimen kennis van de verschillende disciplines
 • briefing aan arts, verpleegkundigen en hoofdverpleegkundige
 • werken met elektronisch patiëntendossier
 • werken conform  JCI-richtlijnen
 • postoperatieve wondzorg

Onze afdeling straalt respect, positiviteit, vriendelijkheid, geduld, collegialiteit, eerlijkheid en verantwoordelijkheid uit.

Meer info

Contactpersoon stage

Els Vanhonsebrouck 
t 051 23 66 63
e els.vanhonsebrouck@azdelta.be

Pijncentrum

Voorstelling 

Als student maak je hier kennis met het verschijnsel pijn, met de pijnpatiënten en hun familie en met de multidisciplinaire werking van ons team. Zowel de verpleegtechnische handelingen als psychosociale vaardigheden zijn hier van groot belang. Het gaat van het aanprikken van infusen, assisteren bij activiteiten in het operatiekwartier tot de psychosociale opvang van de patiënt en het verschaffen van correcte informatie. Dit gebeurt steeds onder begeleiding van een verpleegkundige. Je krijgt hier een inzicht in de verschillende technieken in verband met de pijnbehandeling, het postoperatieve pijnbeleid bij opgenomen patiënten en een multidisciplinaire aanpak van chronische pijnpatiënten. We verwachten een vriendelijke en geïnteresseerde houding alsook werken volgens de waarden van AZ Delta.     

Meer info 

Contactpersoon stage

Joica Werbrouck, hoofdverpleegkundige

t 051 23 76 74
joica.werbrouck@azdelta.be