You are here

Palliatieve eenheid 6M0 SP-PALL

Voorstelling

De palliatieve eenheid biedt ’een thuis’ aan ongeneeslijk patiënten die om een of ander reden niet langer thuis kunnen verzorgd worden. De pathologie kan vrij wisselend zijn. De prognose van patiënten die worden opgenomen is maximum 3 maand. De eenheid kan ook een tijdelijk verblijf bieden. Dit kan onder andere voor de oppuntstelling van pijn- en symptoomcontrole of om de mantelzorgers op adem te laten komen.
Een team van gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, patiënten begeleiders waarborgen een totaalzorg voor de patiënt en zijn naasten, dit in samenwerking met de huisarts.

De palliatieve eenheid is een initiatief van AZ Delta en het Palliatief Netwerk De Mantel dat instaat voor de palliatieve thuiszorg in Midden West-Vlaanderen.
De eenheid ‘Het Anker’ staat voor efficiënte pijn- en symptoomcontrole in samenspraak met de patiënt en zijn omgeving. Er wordt ook emotionele en spirituele ondersteuning geboden met respect voor ieders levensvisie.
Binnen de eenheid proberen we ons telkens aan te passen aan de individuele noden en vragen van de patiënt. Daarom is er geen strak dagschema en zijn er geen bezoekuren vastgelegd.
Financiële problemen mogen nooit een hinderpaal zijn voor een opname.

Contactpersoon stage

Kathleen Busschaert (hoofdverpleegkundige)

t 051 23 83 75
e kathleen.busschaert@azdelta.be