You are here

Psychiatrie 6X0 PSY

Voorstelling

Na een korte opname op de crisisafdeling (campus Rumbeke) is er de mogelijkheid om een kortdurende behandeling te volgen op de PAAZ 6X0-psy (campus Brugsesteenweg).
Enkele belangrijke principes binnen de behandeling:

 • Herstelgericht werken:
  Een benadering waarbij de persoon het eigen leven terug vormgeeft en de opgedane ervaringen verwerkt en terug kan integreren.
 • Shared decision making:
  Zorgverlener en patiënt nemen samen een besluit welke zorg er het beste past. Patiënt maakt een bewuster keuze en is trouw aan zijn behandeling. Tevredenheid van de patiënt neemt toe.
 • Stepped/matched care:
  Patiënt wordt niet zwaarder behandeld dan strikt noodzakelijk. Zorgprogramma’s worden afgestemd op de persoonlijke situatie en mogelijkheden van de patiënt.
 • Evidence based care:
  Het opvolgen van het effect van de behandeling d.m.v. meetinstrumenten. Zodoende kunnen behandelingen die niet aanslaan snel stoppen.

Schematische voorstelling van het behandelingsproces:

1.Assessment/diagnose op klinisch-maatschappelijk- en persoonlijk vlak.

 • Klinisch:
  Dit gebeurt via persoonlijke gesprekken met verschillende teamleden
  Klassieke anamnese klachten en voorgeschiedenis
 • Maatschappelijk:
  Beoordeling draagkracht en draaglast op 4 domeinen
  De bestaansvoorwaarden; de sociale inbedding; gezondheid en gedrag; institutionele inbedding
 • Persoonlijk:
  Oog hebben voor de aspecten van de positieve psychologie, welbevinden, veerkracht en groei.

2.Resultaten worden met de patiënt besproken
Patiënt bespreekt dit samen met zijn verantwoordelijke verpleegkundige
Medisch-psychiatrische begeleiding. Diagnose wordt in eigen verhaal van patiënt geplaatst en vertaald naar zorgbehoeften.

3.Samen tot individueel therapieplan komen.
Kiezen uit basismodules, specifieke modules en transdiagnotische modules.

 • Basismodules: psycho educatie, ergotherapie, bewegingstherapie, aandachts-en relaxatietraining, weerstand verhogen, lifestyle (gezond eten, slapen, bewegen
 • Stoornis-specifieke modules: stemmingsstoornissen, afhankelijkheidsstoornissen…

Hier is er telkens keuze tussen

- Biologische therapie (medicatie, ECT)
- Psychotherapie
- Psycho educatie/zelfhulp

 • Transdiagnostische modules: zoals wonen, werken vrije tijd, omgaan met slaapproblemen

Therapieplan met modules:

Therapieplan Paaz

Naast het volgen van een gepersonaliseerd therapieplan zijn er ook individuele gesprekken met de psychiater, psychologe en verpleegkundige. Ook de familie en naasten zijn een belangrijke factor en worden indien de patiënt dit wenst in de behandeling betrokken.

Dagbehandeling GGZ:
Op campus Brugsesteenweg is er ook een dagziekenhuis Psychiatrie. Daarbij komen de mensen in de voor- of namiddag therapie volgen. Ze overnachten dus niet in het ziekenhuis.

Ter voorbereiding op je stage is het belangrijk dat je de basis kent van de verschillende ziektebeelden en behandelingen. Als student ben je verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Bespreek je leerdoelstellingen met je mentor en vraag tijdig feedback. Zo kunnen we samen met jou op stap gaan tijdens je leerproces.

Contactpersoon stage

Katelijne Verbeke (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 62 33
e katelijne.verbeke@azdelta.be