You are here

SP Loco revalidatie 6X2b SP-CHR

Voorstelling 

Een SP-revalidatiecentrum is strikt genomen een ziekenhuisdienst voor de behandeling en revalidatie van patiënten met een langdurige (of chronische) aandoening. Naast het chronisch ziektebeeld is er vaak ook een acute problematiek van locomotorische (schouder, knie, heup en wervel) en/of neurologische aard (gevolgen van een hersenbloeding, beroerte, trombose, infarct) die onze opvolging vergt. Doorgaans verblijft de patiënt in het SP- revalidatiecentrum langer dan in een klassieke ziekenhuisdienst; gemiddeld een zestal weken. Op de dienst werken we multidisciplinair waardoor je in contact komt met de kinesist, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk assistent, psycholoog, arts en assistenten. We streven met het multidisciplinair team en de patiënt naar haalbare revalidatiedoelstellingen.

Opportuniteiten op de verpleegafdeling

  • Langdurig contact met de patiënt en zijn of haar revalidatieschema.
  • Nauw contact met de familie en/of mantelzorger.
  • Zicht krijgen op de multidisciplinaire werking van de afdeling en het meevolgen van het multidisciplinair overleg.
  • Verschillende inzichten verwerven inzake orthopedische en neurologische aandoeningen / behandelingen.
  • Verdieping in minder gekende ziektebeelden, bijvoorbeeld dwarsleasie, tetraplegie…
  • De mogelijkheid om zowel chronische als acute (chirurgische) wondzorgen uit te voeren.
  • Het inoefenen van diverse verpleegtechnieken zoals complexere wondzorgen, VAC -  therapie, sonderen, …
  • Het gebruikmaken van HiX en de Ethilogkast.
  • Het opnemen van een totaalzorg bij patiënten onder correcte begeleiding door medewerkers op de afdeling.
  • Mogelijkheid om actief het stageverloop te bepalen. 

Contactpersoon stage

Jannie Debersaques (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 68 96
e jannie.debersaques@azdelta.be