You are here

SP Loco revalidatie 6X2a SP-CHR

Voorstelling 

Een SP-revalidatiecentrum is strikt genomen een ziekenhuisdienst voor de behandeling en revalidatie van patiënten met een langdurige (of chronische) aandoening. Naast het chronisch ziektebeeld is er vaak ook een acute problematiek van locomotorische (schouder, knie, heup en wervel) en/of neurologische aard (gevolgen van een hersenbloeding, beroerte, trombose, infarct) die onze opvolging vergt. Doorgaans verblijft de patiënt in het sp- revalidatiecentrum langer dan in een klassiek acute ziekenhuisdienst; gemiddeld een zestal weken.

Opportuniteiten op de verpleegafdeling:

  • Langdurig contact met de patiënt en zijn revalidatieschema.
  • Nauw contact met de familie/mantelzorger.
  • Zicht krijgen op de multidisciplinaire werking van de afdeling en het meevolgen van het multidisciplinair overleg.
  • Verschillende inzichten verwerven inzake orthopedische aandoeningen/ behandelingen.
  • Verschillende inzichten verwerven inzake neurologische aandoeningen/behandelingen.
  • De mogelijkheid om verschillende wondzorgen uit te voeren zowel chirurgische als chronische wonden.
  • Verpleegtechnieken te oefenen zoals complexere wondzorgen, VAC -  therapie, sonderen, …
  • Het opnemen van totaalzorg bij patiënten met een correcte begeleiding.

Contactpersoon stage 

Isabelle Doom (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 68 94
e isabelle.doom@azdelta.be