You are here

Chirurgie

Voorstelling 5.2.1 GEM 

Op onze afdeling worden patiënten gehospitaliseerd voor de volgende disciplines:

  • algemene & abdominale chirurgie kleinere en middelgrote chirurgie bv. appendectomie, cholecystectomie, gastric bypass tot majeure chirurgie als ular, leverchirurgie, slokdarmchirurgie, thoraxchirurgie. 
  • mond-kaak-aangezichtschirurgie bv. osteotomie, mondvloerresectie
  • maag-darm-leverpatiënten

Er is een multidisciplinaire samenwerking met o.a. arts (chirurg-internist) , wondzorgverpleegkundige, kinésitherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtiste, verpleegkundige pijnkliniek, trajectverpleegkundigen, psycholoog.
Wondzorg en adequate pijnstilling zijn prioritair op onze afdeling om een kwalitatieve zorg op maat aan de patiënt te verstrekken. Gezien binnen onze patiëntenpopulatie veel oncochirugie aan bod komt, is empathie en begeleiding van de patiënt een must.
​Ons stomateam staat steeds klaar om de stomapatiënt een gepaste educatie te verlenen tijdens de opname en de raadpleging.

Doel van de stage

Onze afdeling biedt heel wat leer- en oefenkansen in o.a. wondzorg, stomazorg, thoraxdrainage, gebruik van spuitpompen, voedingspompen. Ons team is heel toegankelijk voor studenten en biedt heel veel oefenkansen aan verpleegkundigen in opleiding zodat ze kunnen groeien in hun job en als zelfzekere, gemotiveerde en goed getrainde verpleegkundigen kunnen afstuderen.
Er is een sterke variatie aan ingrepen en pathologie. Dit biedt heel wat oefenkansen voor het inoefenen van (wond)technieken o.a. de zorg aan epidurale infusen, Blakedrain, redons, jejeunostomiesonde, stomazorg, canulezorg, VAC-therapie, zorg na Hipec procedure enz. Je leert er zelfstandig werken onder begeleiding van een gemotiveerd team. De stomaraadpleging vindt wekelijks plaats door de stomaverpleegkundige. Tijdens de stage is het meevolgen van de stomacraadpleging een opportuniteit.
Onze verpleegequipe streeft ernaar om kwaliteitsvolle zorg te bieden aan onze patiënt.  Een efficiënte wondzorg, de pijn onder controle houden, vriendelijkheid zijn een must op onze afdeling.

Contactpersoon stage

Gudrun Beernaert (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 71 76
gudrun.beernaert@azdelta.be