You are here

Dialyse 5.0.F1

Voorstelling 

In het dialysecentrum worden mensen met terminale chronische nierinsufficiëntie behandeld met nierfunctievervangende therapieën, in hoofdzaak hemodialyse. De stage vindt plaats in het hemodialyse moedercentrum in campus Rumbeke. Ook in Menen, Tielt, Torhout en Veurne hebben we afdelingen.
De patiënten komen er 3 keer per week om via een extracorporeel circuit aan een kunstnier te worden aangesloten waarbij het bloed en het lichaam gezuiverd wordt. Na het aansluiten worden een heel aantal parameters én de patiënt van nabij gevolgd en gecontroleerd gedurende een 4-tal uur tot het afsluiten. Ondertussen worden ook wondzorg en/of katheterzorg uitgevoerd, komt de arts langs, wordt het medisch dossier aangevuld, is er contact met thuisfront of woon-zorgcentrum en kan er een praatje gemaakt worden. Hemodialyse is een technische uitdaging, maar anderzijds ook een menselijke, want in de loop der tijd bouw je een hechte relatie op met sommige patiënten.

De dienst telt zo’n 115 medewerkers in totaal. Het dialysecentrum behandelt 320 patiënten met hemodialyse en 25 met peritoneaal dialyse.

Doel van de stage

Tijdens je stage volg je het volledige traject mee van de dialyse patiënt. We tonen hoe je de fistel aanprikt, aan- en afkoppeling aan het dialysetoestel. Daarbij leren we je de werking van het dialysetoestel kennen. Het is belangrijk om kennis te verwerven rond de dialyse maar ook om de patiënt in zijn totaliteit te zien en te verzorgen. Hierbij is het belangrijk om aandacht te hebben voor multipathologie bij de patiënt en de voorgeschiedenis. Samen met je mentor leer je op deze manier verschillende linken te leggen. We werken multidisciplinair, hiervoor is er wekelijks een overleg waarbij je als student ook kan aansluiten. GVO geven aan de patiënt behoort tot het takenpakket. Hier kan je je kennis delen en je communicatieve vaardigheden verder oefenen.  

Contactpersoon stage

Stefaan Maddens (coördinerend hoofdverpleegkundige)
t 051 23 77 01
e stefaan.maddens@azdelta.be