You are here

Endoscopie 5.2.B2

Voorstelling

Hartelijk welkom op endoscopie. We hopen dat je je snel thuis mag voelen, zodat je samen met je collega’s een optimale zorg kan aanbieden aan onze patiënten.
De verpleegkundigen zorgen voor het begeleiden (zowel somatisch als niet somatisch) van de patiënt van het moment van aankomst op endoscopie tot aan het verlaten van de dienst. Zij zorgen voor het operationeel maken van de zaal, het assisteren van de arts tijdens het onderzoek en de nazorg van de zaal. Dit om het alles zo optimaal mogelijk te laten gebeuren.

De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de planning van de onderzoeken in samenspraak de arts en de afdeling waar de patiënt opgenomen is. De verpleegkundigen op recovery zorgen voor een veilige en goede opvang van de patiënt wanneer het onderzoek is afgelopen.
Net zoals in alle aspecten van de geneeskunde is er een sterke evolutie in de procedures en het materiaal op endoscopie. Heel regelmatig worden nieuwe technieken uitgevoerd of worden nieuwe instrumenten en/of endoscopische devices uitgetest (al of niet in samenwerking met firma’s). Het hoogste doel van het endoscopieteam is aan de patiënt een correcte behandeling in een veilige omgeving aan te bieden. Dit alles gebeurt in een doelgericht en dynamisch proces.

De endoscopieverpleegkundige is verantwoordelijk voor een veilige omgeving waarin het team optimaal kan werken om zo het beste resultaat voor de patiënt te bekomen. De grote evolutie in de endoscopie vraagt een verpleegkundige met hoge deskundigheid, zowel praktisch als theoretisch. Een combinatie van technisch gespecialiseerde kennis en vaardigheid, een deskundigheid in opvang van menselijke problematiek én een gezonde teamgeest zijn onontbeerlijk om te werken in deze complexe omgeving.

Contactpersoon stage

Linde Willems (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 38 48
e linde.willems@azdelta.be