You are here

Fertiliteitscentrum 5.1.G5 DZ

Voorstelling

In het fertiliteitscentrum kunnen koppels terecht die hun kinderwens nog niet in vervulling zagen gaan. De nauwe samenwerking tussen artsen en fertiliteitscounselors maken dat je als patiënt centraal staat. Er wordt gestart met een uitgebreid anamnesegesprek die eventueel gepaard gaat met het inplannen van enkele onderzoeken (sperma-analyse, eileideronderzoek, bloedafnames…). Hierbij wordt er steeds rekening gehouden met de wensen van het koppel en wordt er samen gezocht naar een mogelijke behandeling.

Als fertiliteitscounselor staat men in voor de totaalzorg en de organisatie van het opgestelde behandelplan. Je speelt in op de noden van het koppel en begeleidt hen waar nodig. Tijdens de verschillende counselinggesprekken help je hen inzicht te krijgen in de menstruele cyclus, de medicatie en de onderzoeken. Emotionele gesprekken voeren, vormt een belangrijk deel van de dagtaak als counselor. Het op een toegankelijke manier open en empathisch communiceren is daarbij een onmisbare vaardigheid.

Naast de uitwerking van de fysieke onderzoeken krijgt eveneens het mentale welzijn van het koppel een belangrijke plaats in hun traject. Er kan steeds gebruik gemaakt worden van de interne psychologe om het koppel bij te staan.
Als multidisciplinair team hopen we samen met het koppel hun droom en kinderwens waar te maken.

Doel van de stage

In het begin van je stage heb je als studente vooral een observerende rol. Je leert kennis maken met het vakjargon, de verschillende soorten behandelingen en verwerft inzicht in de verschillende protocollen.

Wensouders moeten vaak een grote drempel overwinnen om zichzelf letterlijk en figuurlijk bloot te geven. Als student wordt er verwacht jezelf empathisch op te stellen en koppels hierin te begeleiden. Wegens de korte stageperiodes wordt er niet verwacht om zelfstandig gesprekken uit te voeren. Het doel is om tijdens het meevolgen van de counselinggesprekken en consultaties van de gynaecologen zoveel mogelijk theoretische kennis omtrent fertilteitsbehandelingen te verkrijgen.
Wekelijks worden er verschillende onderzoeken/ingrepen uitgevoerd (eicelpuncties, inseminaties, hyfosy’s) waarbij je voldoende leerkansen krijgt om je praktische vaardigheden verder uit te diepen. Naarmate de stage vordert, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de totaalzorg en het organiseren ervan.
Deze leerrijke stage biedt je alvast de kans kennis te maken met een uniek deel van het takenpakket als vroedvrouw.

Contactpersoon stage

Kimberly Ver Eecke (hoofdvroedvrouw)
t 051 23 73 92
e kimberly.vereecke@azdelta.be

Fertiliteitscentrum
t 051 23 63 82
e fertiliteit@azdelta.be