You are here

Gemengde hospitalisatie 5.3.1. hartziekten + hartchirurgie

Voorstelling

Op onze verblijfsafdeling komen in principe enkel geplande opnames. Hier komen patiënten na een ingreep of onderzoek in het hartcatheterisatielab (stent, pacemaker, elektrofysiologisch onderzoek…) alsook patiënten die opgenomen worden voor hartchirurgie. Op deze afdeling werken we nauw samen met de verpleegkundigen van het cathlab en het dagziekenhuis waar patiënten voor de procedure opgenomen worden. Voor de medische opvolging van patiënten werken we nauw samen met de artsen specialisten in opleiding cardiologie en ook met de hartchirurgen.

Doel van de stage

​Naast verpleegkundig technische handelingen (vooral bloedafname, perfusie) kan de student ook kennis maken met ritmemonitoring aan de hand van telemetrie.
We streven met het hele team steeds een kwaliteitsvolle begeleiding na met het volste respect voor de studenten en steeds met het oog om voldoende leerkansen te bieden in een klimaat van wederzijdse constructieve feedback.

Contactpersoon stage

Sam Bonny (hoofdverpleegkundige)
051 23 73 12 
e sam.bonny@azdelta.be