You are here

Geriatrie (acute G) 5.4.4 GER

Voorstelling

Welke patiënten worden op deze afdeling opgenomen?
Geriatrische patiënten (leeftijd 75+), patiënten met CVA, depressie, algemene achteruitgang, bronchitis, pneumonie, maagdarmproblematiek, hartfalen, diabetes, koorts, …
Veel voorkomende onderzoeken zijn : echo abdomen, echo VCI, klinisch onderzoek aan bed door arts/geriater, RX, gastroscopie, coloscopie, bloedafnames,….
Het is een must om vóór de stagestart telefonisch contact op te nemen met de HV of eens lang te gaan op de afdeling.

Doel van de stage

Het is vooral de bedoeling dat de studenten uitgedaagd worden om de zorg in eigen handen te nemen. Als student kan je je oefenkansen maximaal benutten door met de stagementor af te spreken om enkele bloedafnames over te laten voor jou, mee te delen welke vaardigheden je zeker wilt oefenen, duidelijk te maken wat je zeker wenst te leren, kort op de bal feedback (zowel M als S) te vragen waardoor je snel je handelen kan bijsturen. 

Opportuniteiten zijn:

  • een planning opmaken en deze voorleggen aan de mentor, om de nodige ondersteuning te vragen indien nodig bijv. bij medicatietoediening, wondzorg of andere zaken, om het dossier te hanteren,
  • om overdracht te geven, ….
  • indien de werkplanning en de werkdruk op de afdeling het toelaten, is het bijwonen van onderzoeken en behandelingen eigen aan deze verpleegeenheid een belangrijk leermoment.
  • indien de kinesist/diëtist/logopedist therapie geeft aan je volgpatiënt, vraag uitleg hieromtrent of vraag eens om een ’sessie’ te mogen meevolgen.
  • bijwonen van een volledige opname en meevolgen van de ontslagprocedure
  • meevolgen van/deelnemen aan de boekentoer (geriater + HV overlopen samen de P a.d.h.v. de dossiers)
  • deelnemen aan doktersronde
  • bijwonen van teamvergaderingen, meevolgen van een afname van MMSE (door ergotherapeut), contact opnemen met sociale dienst i.v.m. problemen bij volgpatiënt

Contactpersoon stage

Olivier Schoonheere (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 83 49
olivier.schoonheere@azdelta.be