You are here

Geriatrie (cognitieve) 5.4.6 GER

De geriatrische patiënt met een specifieke cognitieve stoornissen is gemiddeld ouder dan 75 jaar en vraagt een specifieke aanpak bij volgende problemen:

 • 1° fragiliteit en beperkte homeostase
 • 2° actieve polypathologie
 • 3° atypische klinische beelden
 • 4° verstoorde farmacokinetiek
 • 5° gevaar van functionele achteruitgang
 • 6° gevaar voor deficiënte voeding
 • 7° tendens tot inactiviteit en bedlegerigheid, met toegenomen risico op opname in een instelling en afhankelijkheid bij de activiteiten van het dagelijks leven
 • 8° psychosociale problemen

Doel van de stage

Meewerken aan de multidisciplinaire benadering/ behandeling van onze acute geriatrische patiënt met cognitieve stoornissen.
Leerkansen:

 • Aanleren specifieke multidisciplinaire benadering bij mensen met cognitieve stoornissen.
 • Acute pathologie leren kennen en diverse verpleegkundige handelingen onder de knie krijgen.
 • Nauwe samenwerking met mantelzorgers en externe hulpverleners rond onze patiënt.

Contactpersoon stage

Nickie Goossens (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 82 26
e nickie.goossens@azdelta.be