You are here

Geriatrie (ortho G) 5.4.1 GER

Voorstelling 

Deze dienst geeft zorg aan geriatrische patiënten, vooral met orthoproblematiek:

 • revalidatie na knieoperatie
 • revalidatie na heupoperatie
 • revalidatie na schouderoperatie
 • bekkenfracturen
 • revalidatie na amputatie
 • andere orthopedische problematiek
 • valproblematiek
 • wondzorgproblematiek

Geriatrie is een dienst die valt en staat met verschillende disciplines die elkaar ondersteunen om een zo kwalitatief mogelijke zorg toe te dienen aan de patiënten en hun familie. Deze disciplines zijn o.a.:
arts (en mogelijke andere behandelende artsen), verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, sociale dienst, diëtist, pastorale dienst, palliatief coördinator, …

Doel van de stage

Onze afdeling is een afdeling waar je heel wat oefenkansen krijgt en kan benutten. Wij sporen dan ook ten zeerste aan om deze disciplines te leren kennen en zo de volledige organisatie van de behandeling van de patiënten te begrijpen. Er zijn dan ook enkele activiteiten waaraan deelname stellig wordt aanbevolen in functie van het verkrijgen van een totaalbeeld van de afdeling geriatrie:

 • indien de werkplanning en de werkdruk op de afdeling het toelaten, is het bijwonen van onderzoeken en behandelingen eigen aan deze verpleegeenheid een belangrijk leermoment.
 • indien de kinesist /diëtist/logopedist therapie geeft aan je volgpatiënt, vraag uitleg hieromtrent of vraag eens om een ’sessie’ te mogen meevolgen.
 • bijwonen van een volledige opname, meevolgen van de ontslagprocedure
 • meevolgen van/deelnemen aan de boekentoer (geriater + HV overlopen samen de P a.d.h.v. de dossiers), meevolgen van/deelnemen aan doktersronde
 • halve dag op geriatrisch dagziekenhuis
 • halve dag samen met de liaison geriatrie op stap
 • bijwonen van teamvergaderingen
 • meevolgen van een afname van MMSE (door psychologe), contact opnemen met sociale dienst i.v.m. problemen bij volgpatiënt

Contactpersoon stage

Wouter Bulckens (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 82 51
e wouter.bulckens@azdelta.be