You are here

Geriatrie (psycho) 5.4.2A sp

Voorstelling

Hartelijk welkom op de afdeling psycho geriatrie. Uit ervaring weten wij dat het aanbieden van een infofiche de student helpt bij het ontdekken van de afdeling. Hoe meer men weet, hoe minder onbekend iets wordt. We hopen dat je zich snel thuis mag voelen, zodat je samen met de collega’s een optimale zorg kan aanbieden aan onze ouderen.

Onze afdeling geeft zorg aan ouderen met een psychische kwetsbaarheid. Denk hierbij aan ouderen met verlengde rouw, depressie, psychose, angststoornissen, middelenmisbruik. Naast de psychische problematiek zijn de ouderen ook frail en hebben ze een veelvoud aan geriatrische problemen. Denk hierbij aan diabetes, hartdecompensatie, vallen, orthostatisme, …
We werken nauw samen met de Sint Jozefskliniek in Pittem. Ouderen die nood hebben aan ECT gaan hiervoor ambulant naar Pittem en komen na de ECT terug naar ons. Ouderen die teveel fysieke zorg nodig hebben worden naar ons doorverwezen in plaats van naar Pittem. Anderzijds kunnen patiënt die bij ons voldoende hersteld zijn maar nog intensievere therapie op psychisch vlak nodig hebben doorverwezen worden naar Pittem. Patiënten worden opgenomen via het geriatrisch dagziekenhuis, doorverwijzing huisarts, overnames andere afdeling, rechtstreeks bij ons, … De overnames gebeuren steeds in samenspraak met de geriater en de ouderenpsychiater.

De verpleegkundigen en zorgkundigen zorgen voor de begeleiding en observatie (zowel somatisch als niet-somatisch) van de patiënt van bij de start van de opname tot aan het ontslag. De verpleegkundigen zijn toegewezen aan een vaste groep patiënten zodat ze optimaal de evolutie zowel op fysisch als op psychisch vlak in kaart kunnen brengen. Per begeleidende groep wordt er door de verpleegkundigen wekelijks deelgenomen aan het multidisciplinair overleg. Daarnaast toeren de verpleegkundige ook mee met de ouderenpsychiater. De artsentoer met de geriater gebeurt door de hoofdverpleegkundige.

Naast de verpleegkundigen is er nog een volledig multidisciplinair team dat elk vanuit zijn eigen expertise en referentiedomein de patiënt gaat observeren en de oudere gaat behandelen op zijn maat en afhankelijk van de hulpvraag.

De artsen werken in duo samen op de afdeling. De geriater concentreert zich op het fysisch luik, de psychiater op het psychisch luik. De observaties vanuit het team zijn heel belangrijk voor beide artsen.

De sociale dienst zal van bij het begin van de opname bouwen aan de weg terug naar huis. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de oudere en zijn familie. De sociale dienst doet een intakegesprek met de patiënt en zijn familie tijdens de eerste week van opname.

De psychologe neemt verscheidene taken op zich, het kan gaan over diagnostiek, begeleiding van de ouderen, psycho educatie, … afhankelijk van de hulpvraag.

De ergotherapeut gaat gaan observeren, cognitie in kaart brengen, empoweren van de oudere, thuisobservatie organiseren, psycho educatie geven, ... Ook haar taak is heel divers.

De kine concentreert zich vooral op het bewegen en het bewegingsapparaat in stand houden.

Contactpersoon stage

Virginie Delberghe (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 83 77
e virginie.delberghe@azdelta.be