You are here

Geriatrie (psycho) 5.4.2A sp

Voorstelling

Hartelijk welkom op de afdeling psycho geriatrie.

Onze afdeling geeft zorg aan ouderen met een psychische kwetsbaarheid. Denk hierbij aan ouderen met verlengde rouw, depressie, psychose, angststoornissen, middelenmisbruik. Naast de psychische problematiek zijn de ouderen ook frail en hebben ze een veelvoud aan geriatrische problemen. Denk hierbij aan diabetes, hartdecompensatie, vallen, orthostatisme, …

De geriater en psychiater maken samen met het team een behandelplan op maat voor elke oudere. Patiënten worden opgenomen via het geriatrisch dagziekenhuis, doorverwijzing huisarts, overnames andere afdeling, rechtstreeks van thuis of het woonzorgcentrum.  

De verpleegkundigen en zorgkundigen zorgen voor de begeleiding en observatie (zowel somatisch als niet-somatisch) van de patiënt van bij de start van de opname tot aan het ontslag. De verpleegkundigen zijn toegewezen aan een vaste groep patiënten zodat ze optimaal de evolutie zowel op fysisch als op psychisch vlak in kaart kunnen brengen.

Per begeleidende groep wordt er door de verpleegkundigen wekelijks deelgenomen aan het multidisciplinair overleg.

Naast de verpleegkundigen is er een volledig multidisciplinair team dat elk vanuit zijn eigen expertise en referentiedomein de patiënt gaat observeren en de oudere gaat behandelen op zijn maat en afhankelijk van de hulpvraag.

Doel van de stage

Op de afdeling psycho geriatrie zal je zowel gesprekstechnieken als technische vaardigheden kunnen oefenen. Je wordt hier ondergedompeld in de leefwereld van de psychisch kwetsbare oudere waarbij de multidisciplinaire werking van de afdeling centraal staat. Observatie is 1 van de cruciale taken op de afdeling.

Contactpersoon stage

Virginie Delberghe (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 83 77
e virginie.delberghe@azdelta.be