You are here

Kinderziekten 5.1.2A KIND + 5.1.2 DZ KIND

Voorstelling 

Kinderziekten

Ons team bestaat uit kinderartsen, assistenten kindergeneeskunde, verpleegkundigen, zorgkundigen, pedagogisch medewerkers, kinderdiëtiste, kinderpsychologen, kinderdiabetesverpleegkundigen, longfunctieverpleegkundigen en een sociaal verpleegkundige.

Op onze afdeling hebben we 4 kamers met verhoogd toezicht. Daar verzorgen wij kinderen die optiflow krijgen, net terug zijn van de intensieve afdeling, epilepsie, cardiopathie,…kortom zwaar zieke patiënten met een verhoogde zorg. Op de meeste kamers is er camerabewaking en centrale monitoring.

Er zijn 2 isolatiekamers met onderdruk voor kinderen met COVID, varicella, scabiës…

Onze kinderartsen hebben elk een specialisatie waaronder:

 • maag-darm-leverziekten: gastro-enteritis, stoelgangsproblemen, dyspepsie…
 • longziekten: bronchitis, pneumonie, bronchiolitis,…
 • neurologie: epilepsie, koortsstuipen, meningitis, neurologische problemen, 24uEEG…
 • hartziekten: ventrikelseptumdefect, supraventriculaire tachycardie,…
 • endocrinologie: kinderdiabetes, ons ziekenhuis heeft een kinderdiabetesconventie
 • urologie: pyelonefritis, glomerulonefritis…

Naast deze specialisaties hebben wij ook specialisten voor

 • huidziekten: scabiës, huidproblemen…
 • chirurgie: orthopedie, mond- kaak-aangezichtschirurgie, urologie, neus-keel-oorziekten.

Kinderdagziekenhuis

Het kinderdagziekenhuis ligt naast de kinderafdeling. Hier komen hoofdzakelijk kinderen voor:

 • kindergeneeskunde: NMR onder narcose, glucosetolerantietesten, bloedafnames, lactoscreen…
 • neus-keel-oorziekten: trommelvliesbuisjes, poliepwegname, amandelwegname
 • urologie: fimosis, circumcisie, liesbreuk…
 • mond-kaak-aangezichtschirurgie: tandextracties
 • oogziekten: strabisme
 • orthopedie: verwijderen osteosynthesemateriaal…

Doel van de stage

Als student loop je zowel stage op de verpleegafdeling als in het dagziekenhuis. Het is een heel diverse stage. Je komt in contact met patiënten met een chirurgische en/of interne problematiek. Hierdoor kan je veel verschillende technieken oefenen. Verschillende onderzoeken bv. coloscopie,… vinden ook plaats op de afdeling. Hierbij is de begeleiding van de patiënt is zeer belangrijk, zoals het begeleiden van patiënten met diabetes, anorexie…

Contactpersoon stage

Veronique Demuynck (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 62 31
e veronique.demuynck@azdelta.be

Bekaert Vanessa (adjunct-hoofdverpleegkundige)
t 051 23 63 38
e vanessa.bekaert@azdelta.be