You are here

Kraamafdeling

Voorstelling 5.1.5A KRAAM 

Op de kraamafdeling komen alle bevallen mama’s terecht met hun baby voor hun postpartum zorg. Wanneer een baby op neonatologie de afdeling mag verlaten dan kan de mama 1 tot 2 nachten op de  kraamafdeling verblijven met haar baby voor ze naar huis gaat. Zo kan ze haar kindje nog wat beter leren kennen, en heeft ze de mogelijkheid om nog vragen te stellen.
Wij verzorgen op onze afdeling ook zwangere vrouwen die moeten opgenomen worden omdat er medische opvolging in hun zwangerschap nodig is. Dit kan gaan om een hyperemesis, premature contracties, urologische klachten...
Naast onze bevallen mama’s hebben wij ook benigne gynaecopatiënten op onze afdeling. 

Doel van de stage

Hierbij leren we jou als student de zorg als vroedvrouw na een bevalling (zowel vaginaal als sectio) onder de knie krijgen, alsook het verstrekken van GVO rond zorg, voeding,…
Onze vroedvrouwen geven ook prenatale GVO rond zwangerschap en borstvoeding. Dit is heel interessant om mee te volgen als student. Wij hebben als kraamafdeling het BFHI-label gehaald en werken verder om dit label te behouden.
Ook postnataal doen wij huisbezoeken. Hierin begeleiden wij de moeders na hun verblijf verder op het thuisfront onder meer bij hulp bij borst- of flesvoeding of verdere opvolging van een episiotomie of sectiowonde…

Contactpersoon stage

Emily Rosseel (hoofdvroedvrouw)
t 051 23 63 76
emily.rosseel@azdelta.be