You are here

Kraamafdeling 5.1.5A KRAAM

Voorstelling

Op de kraamafdeling komen alle bevallen mama’s terecht met hun baby voor hun postpartum zorg. Hierbij leren we jou als student de zorg als vroedvrouw na een bevalling (zowel vaginaal als sectio) onder de knie krijgen, alsook het verstrekken van GVO rond zorg, voeding, …
Onze vroedvrouwen geven ook prenatale GVO rond zwangerschap en borstvoeding. Dit is heel interessant om mee te volgen als student.
Wij hebben als materniteit ons BFHI-label gehaald en werken hieraan verder om dit label te behouden.

Ook postnataal doen wij huisbezoeken. Hierin begeleiden wij de parturiënten na hun verblijf verder op het thuisfront. Hulp bij borst- of flesvoeding. Verdere opvolging van een episiotomie of sectiowond, …

Wanneer een baby op neonatologie ontslagen wordt, dan kan de mama 1 à 2 nachten op de materniteit verblijven met haar baby alvorens ze naar huis gaat. Zo kan ze haar kindje nog wat beter leren kennen, en heeft ze de mogelijkheid om nog vragen te stellen.

Wij verzorgen op onze materniteit ook de zwanger vrouwen die moeten opgenomen worden omdat er medisch opvolging in hun zwangerschap nodig is. Dit kan gaan om een hyperemesis, premature contracties, urologische klachten,… .

Naast onze bevallen mama’s hebben wij ook benigne gynaeco patiënten op onze afdeling. Een mooie en afwisselende uitdaging.

Contactpersoon stage

Emily Rosseel (hoofdvroedvrouw)
t 051 23 63 76
e emily.rosseel@azdelta.be