You are here

Longziekten 5.3.4. INT

Voorstelling 

Op onze afdeling worden zorgvragers opgenomen met acute en chronische pneumologische ziektebeelden. Denk hierbij aan COPD, pneumonie, allergie, pneumothorax, longfibrose, plaatsen bronchiale klep, uitvoeren starre bronchoscopie, onderzoeken prétransplant, griep, TBC,.…
Veel van onze patiënten hebben een geriatrisch zorgprofiel en bijkomende chronische ziektebeelden zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Er worden geen patiënten opgenomen die een actieve oncologische behandeling krijgen (geen chemotherapie ). De approach van de patiënt is steeds multidisciplinair georganiseerd in nauwe samenwerking en overleg met de longartsen, verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten, tabacoloog/psycholoog  en sociale dienst.

Doel van de stage

Als student zijn er veel leerkansen in verband met bovenvermelde ziektebeelden en hun behandeling. Inzake technieken kan veel geoefend worden rond toedienen van medicatie, bloedafnames, plaatsen infuus, inhalatiemedicatie enz. bovenop de basiszorg. Je leert ook verbanden leggen tussen verschillende ziektebeelden en medicaties. Er is mogelijkheid om eens mee te volgen bij het verrichten van een bronchoscopie.  We werken met een zorgmodel waarbij  één verpleegkundige verantwoordelijk is voor de totaalzorg van een aantal toegewezen patiënten.

Contactpersoon stage

Piet Delobelle (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 72 74
e piet.delobelle@azdelta.be