You are here

Maag-darm-leverziekten 5.2.2B INT

Voorstelling

Maag-darm-leverziekten is een afdeling met een heel gevarieerd aanbod aan ziektebeelden. Elk orgaan die zich onder het buikvlies bevindt valt hieronder. Het is veel ruimer dan enkel de maag, darmen en lever. Frequent voorkomende aandoeningen zijn leveraandoeningen zoals levercirrose, diverticulitis, pancreatitis, maagbloeding/darmbloeding, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, appendicitis, cholecystitis...
Hiernaast worden ook de oncologische patiënten op de afdeling behandeld. Dit gaat van een actieve behandeling met chemotherapie tot een palliatieve behandeling. Deze patiënten komen op geregelde basis voor hun chemokuur of komen binnen met nevenwerkingen van hun behandeling. Wanneer er geen behandeling meer mogelijk is, wordt samen met patiënt, familie en arts gekeken naar de best mogelijke route voor de patiënt.  Er zijn tal van personen die aan het bed van de patiënt staan om van opname tot ontslag te kijken wat het beste is voor de patiënt. Het multidisciplinair team van onze afdeling bestaat uit het artsenteam, het verpleegkundig team, sociale dienst, kinesitherapeuten, diëtisten, liaisonteam geriatrie, liaisonteam psychiatrie, verpleegkundig consulent oncologie, hepatoverpleegkundige, IBD-verpleegkundige, team palliatieve ondersteuning. Zij zijn steeds bereid om jullie vragen te beantwoorden.

Doel van de stage

Zoals hierboven aangehaald hebben wij een breed gamma aan ziektebeelden. De afdeling biedt heel wat leerkansen naar studenten toe, de stagementoren staan steeds klaar om hun kennis en kunde over te brengen aan jullie. Qua technieken is er tevens een breed gamma. Dagelijks worden bloedafnames afgenomen, IV katheters prikken, IV medicatie toedienen, PAC aanprikken, wondzorg (basis-complexe), blaassondage bij man/vrouw, lavementen toedienen, SC/IV/IM inspuitingen, PEJ/PEXACT/PEG sonde en sondevoeding.
Naast ziektebeelden en technieken zijn er ook diverse complexe onderzoeken in het ziekenhuis. Specifiek gericht op maag-darm-leverziekten hebben we een aantal specifieke onderzoeken zoals gastroscopie, coloscopie, sigmoïdoscopie, ERCP. Hiernaast hebben wij iets complexere endoscopische procedures zoals RFA, POEM, ESD, EMR, plaatsen gastrojejunostomiesonde. Er bestaat zeker een mogelijkheid om deze onderzoeken bij te wonen.

Contactpersoon stage

Kelsey Coorevits (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 73 76
e kelsey.coorevits@azdelta.be