You are here

Neonatologie 5.1.5B NEONATO

Voorstelling 

Welkom op onze dienst!
De dienst neonatologie is gespecialiseerd in de zorg voor te vroeg geboren baby’s en zieke pasgeborenen. Volgende opnamecriteria hanteren we op onze dienst:

  • prematuren geboren vanaf 32 weken zwangerschap
  • pasgeboren baby’s tot 28 dagen na bevalling

Je kan verschillende verpleegtechnieken oefenen bij de deze heel kleine patiënten:

  • navelkatheter, diepe veneuze katheter, infuustherapie, CPAP, optiflow, antibioticatherapie,… 
  • opvang baby bij een sectio/ vaginale bevalling

Wij vinden het heel belangrijk om de ouders nauw te betrekken en stimuleren in de zorg van en voor hun baby ( Family centered Care).
We hanteren hierbij de NIDCAP-regels (ontwikkelingsgerichte zorg): we bekijken elke baby afzonderlijk en passen de zorg aan hun noden aan.

Sinds maart 2020 werken we met een nieuwe incubator: de babyleo. De incubator kan gemakkelijk geopend worden bij een medische of verpleegkundige handeling, automatisch schakelt een warmtebron aan zodat de baby niet kan afkoelen. Tussenin is de incubator steeds gesloten en kunnen we extra aandacht geven aan het dempen van licht, geluid, goede positionering van de baby... We hechten veel belang aan het direct huid op huid contact met de ouders (Kangoeroëen). Ook tijdens het verdere verblijf op neonatologie stimuleren we de ouders om dit dagelijks te doen.

Op onze dienst werken gespecialiseerde kinderverpleegkundigen en vroedvrouwen. Tijdens je stage maak je deel uit van ons team!

Doel van de stage

Ons team van vroedvrouwen, pediatrisch verpleegkundigen en kinderartsen staan klaar om je een leerrijke en boeiende stage te bezorgen. De eerste dagen krijg je dan kans om onze dienst volledig te leren kennen. De dagen daarop leer je de totaalzorg op te nemen van een baby zowel in een incubator als in een bedje. Het is de bedoeling dat je na een tijdje zelfstandig het volledige zorgtraject op je kan nemen, ook het herkennen van complicaties hoort hierbij. Je leert plannen en omgaan met urgente situaties. Dit altijd in nauw overleg met je stagementor. Op de afdeling staan 2 stagementoren voor je klaar, je zal gekoppeld worden aan hen en zij bespreken ook samen je doelstellingen.

We vinden het heel belangrijk dat we een steun zijn voor de ouders, ook hierbij verwachten we jou participatie en empathie. Op onze afdeling ben je deel van het team en vinden we open communicatie heel belangrijk. We hopen dan ook op een leuke samenwerking en wensen jullie een fijne stageperiode toe.

Contactpersoon stage

Emily Rosseel (hoofdvroedvrouw)
t 051 23 63 76
emily.rosseel@azdelta.be