You are here

Neurochirurgie - NKO 5.1.1. CHIR

Voorstelling

Op onze afdeling neurochirurgie (NCH) van AZ Delta maak je deel uit van een goed draaiend en geëngageerd team. Studenten maken deel uit van onze groep. Je krijgt de kans om te werken op een afdeling die toonaangevend is voor neurochirurgie in de regio. Laat je niet afschrikken door de complexiteit van de discipline. Je krijgt heel veel leerkansen op de afdeling zowel qua techniek als begeleiding en zorg. We willen je autonoom leren werken en vooral probleemoplossend denken. De afdeling bestaat uit hospitalisatiebedden + opstartbedden NCH. Het team van NCH bestaat uit neurochirurgen, assistenten NCH, verpleegkundigen, trajectverpleegkundigen, een psychologe, een medewerker van de sociale dienst, een logistiek medewerker en een diëtiste.

Anderzijds richt de afdeling zich op de opname van patiënten met een probleem in het neus-keel-oor gebied. Binnen deze discipline zijn er heel wat verschillende behandelingen met verschillende operaties. Ook hier krijg je heel wat leerkansen binnen dit specifiek vakgebied.

Zorgprofiel neurochirurgie:

 • uitgebreide rugchirurgie ( steffee, laminectomie)
 • nekchirurgie (caspar/ fusie)
 • rugchirurgie voor tumorectomie
 • hersentrepanaties voor intra craniele bloeding  ( spontaan of na verkeersongeval)
 • hersentrepanaties voor tumorchirurgie
 • diepe hersenstimulatie voor Parkinson
 • VAC-therapie bij wondinfecties

Zorgprofiel NKO:

 • FESS = functional endoscopic sinus surgery
 • rhinoplastie
 • tonsillectomie
 • pharynxplastie
 • conchotomie/septoplastie
 • cochleair implantaat
 • totale laryngectomie
 • mondvloer/oropharinx carcinoom resectie
 • halsklierevidement
   

Doel van de stage

Op onze afdeling neurochirurgie maak je deel uit van een goed draaiend en geëngageerd team. Studenten maken deel uit van onze groep. Je krijgt de kans om te werken op een afdeling die toonaangevend is voor neurochirurgie in de regio. Laat je niet afschrikken door de complexiteit van de discipline. Je krijgt heel veel leerkansen op de afdeling zowel qua techniek als begeleiding en zorg. We willen je autonoom leren werken en vooral probleemoplossend denken.

Contactpersoon stage

Veroniek Gysels (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 75 76
e veroniek.gysels@azdelta.be