You are here

Neurologie 5.1.6 A INT + Beroerte 5.1.6 B

Voorstelling 

De afdeling neurologie is een afdeling waar patiënten opgenomen worden met neurologische aandoeningen, waaronder: Multiple sclerose, parkinson, CVA, TIA, Guillain Barré, polyneuropathie, epilepsie...
Daarnaast worden er ook patiënten opgenomen voor observatie van o.a. :  evenwichtsstoornissen, krachtsvermindering, hoofdpijn en duizeligheid. 

Op de eenheid voor beroertezorg worden patiënten opgenomen met een TIA of CVA die gedurende minimum 24 uur dienen te worden gemonitord of langer, patiënten die een epileptisch insult hebben doorgemaakt en die een nacht observatie behoeven. Op de afdeling is er een multidisciplinaire aanpak. Deze wordt gerealiseerd door een nauwe samenwerking tussen arts, verpleegkundigen, ergotherapie, kinesitherapie, diëtiek, logopedie en beroertecoach. 

De verpleegafdeling neurologie is een ‘gesloten’ afdeling, dit houdt in dat de afdeling enkel toegankelijk is via een code of badge.

Doel van de stage

Tijdens je stageperiode kan je stage lopen op beide afdelingen zowel op de verpleegafdeling neurologie als op de afdeling beroertezorg. Op de afdeling beroertezorg leer je de skills rond monitoring. Een goeie observatie van de neurologische patiënt is belangrijk.
Maak zeker je leerdoelstellingen op en laat ons weten wat je interesses zijn. Wij bekijken dan samen hoe we jouw stagetraject kunnen uitwerken.
De complexe neurologische pathologie, de multidisciplinaire aanpak en de goede begeleiding  en een supertof team zorgen voor een leerrijke stage-ervaring!

Contactpersoon stage

Steve Breemersch (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 74 60
e steve.breemersch@azdelta.be