You are here

Nierziekten- endocrinologie

Voorstelling 5.3.6 INT nierziekten + endocrino

De afdeling nierziekten en endocrinologie is de opnameafdeling van een nefrologisch centrum van 280 dialysepatiënten en 180 transplantpatiënten. Daarnaast verblijven er ook patiënten in een predialysestadium en de brede waaier van nefrologie.
Daarnaast is het ook de opnameafdeling van nieuwe diabetespatiënten voor educatie en chronische diabetespatiënten die met uiteenlopende pathologieën binnenkomen. Ten slotte zijn er ook de patiënten van algemeen interne geneeskunde.

Doel van de stage

Tijdens de stage komen de studenten heel vaak in contact met complexe zorg, waarbij interdisciplinair en interprofessioneel wordt samengewerkt met nefrologen, endocrinologen, assistenten, paramedici en anderen. Er wordt gestreefd naar een studentvriendelijk leerklimaat met voldoende leerkansen op maat van de student. De verpleegkundigen bezitten de mogelijkheden om de studenten op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden naar waardevolle collega’s voor de toekomst.
Binnen de dienst nierziekten/endocrinologie zijn er heel wat verschillende functies die een verpleegkundige op zich kan nemen: verpleegkundige op een 'klassieke' zorgafdeling, diabeteseducator, verpleegkundige dialyse/ peritoneale dialyse, wondzorgspecialist ...

We streven naar…

  • N = Nieuwe uitdagingen aannemen.
  • E = Evoluerend naar een nog betere kwaliteitsvolle zorg met oog voor veiligheid van de patiënt.
  • F = Familie als partner zien in de zorg van de patiënt
  • R=  Respectvol omgaan met iedereen die op de dienst komt.
  • O= Onze rol in het netwerk van de zorg opnemen en initiatief nemen.
  • L =  Leermomenten voor studenten als uitdaging zien.
  • O = Organiseren van een professionele samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen in een omgeving van openheid.
  • G = Groepsgevoel als meerwaarde bewaken.
  • I =  Innovatie hoog in het vaandel dragen
  • E = Expertfunctie van de dienst verder ontwikkelen.

Contactpersoon stage

Nico Decroix (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 74 76
nico.decroix@azdelta.be