You are here

Nierziekten- endocrinologie 5.3.6 INT

Voorstelling

De afdeling nierziekten en endocrinologie is de opnameafdeling van een nefrologisch centrum van 280 dialysepatiënten en 180 transplantpatiënten. Daarnaast verblijven er ook patiënten in een predialysestadium en patiënten met een nefrologische aandoening.
Ook nieuwe diabetespatiënten verblijven er voor educatie en chronische diabetespatiënten met uiteenlopende pathologieën kunnen opgenomen worden. Sinds kort vinden ook de patiënten van de chirurgische discipline neus-keel-oor hun opvolging op de afdeling.

We streven naar…

N = Nieuwe uitdagingen aannemen
E = Evoluerend naar een nog betere kwaliteitsvolle zorg met oog voor veiligheid van de patiënt
F = Familie als partner zien in de zorg van de patiënt
R=  Respectvol omgaan met iedereen die op de dienst komt
O= Onze rol in het netwerk van de zorg opnemen en initiatief nemen
L =  Leermomenten voor studenten als uitdaging zien
O = Organiseren van een professionele samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen in een omgeving van openheid
G = Groepsgevoel als meerwaarde bewaken
I =  Innovatie hoog in het vaandel dragen
E = Expertfunctie van de dienst verder ontwikkelen.

Doel van de stage

Tijdens de stage komen de studenten heel vaak in contact met complexe zorg, waarbij interdisciplinair wordt samengewerkt met nefrologen, endocrinologen, assistenten, paramedici en anderen. Er wordt gestreefd naar een studentvriendelijk leerklimaat met voldoende leerkansen op maat van de student. De verpleegkundigen bezitten de mogelijkheden om de studenten op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden naar waardevolle collega’s voor de toekomst.
Binnen de dienst nierziekten/endocrinologie zijn er heel wat verschillende functies die een verpleegkundige op zich kan nemen: verpleegkundige op een 'klassieke' zorgafdeling, diabeteseducator, verpleegkundige dialyse/ peritoneale dialyse, wondzorgspecialist ...

Opportuniteiten op onze afdeling:

  • Contact met de nefrologische patiënt (dialysepatiënt) en de diabetespatiënt elk met zijn eigen beleving rond zijn “ziek” zijn. Dit vraagt een typische aanpak en een kritische redeneren en reflecteren.
  • Elke student kan zich verder verdiepen in de nefrologische pathologie en het technische aspect van dialyse. Daarnaast zorgt de endocrinologische evolutie rond therapie de mogelijkheid om deze beter te gaan leren kennen. De uitgebreide wondzorgen geven de mogelijkheid om zich te verdiepen in de mogelijke therapieën betreffende wondzorg.
  • Het leren van de verschillende dialysetechnieken zorgt voor een betere kijk op de therapie. De kennismaking met type1 en type2 diabetespatiënten geeft de student de mogelijkheid therapieën te gaan vergelijken en te gaan reflecteren naar onderlinge verbanden.
  • De opvolging van NKO-patiënten is uiteenlopend van basiszorg tot complexe zorg waarbij de zorg van tracheotomie en tracheostomie een mooie uitdaging is.
  • De grote turnover aan patiënten zorgt ervoor dat de student zijn organisatievermogen en planningsinzicht kan bijsturen of verscherpen.
  • Zelfstandig leren werken.
  • Onder hoge tijdsdruk en zorgzwaarte leren doelgericht en patiëntgericht werken.
  • Mogelijkheid om de managementcapaciteiten aan te leren samen met hoofdverpleegkundige.

Contactpersoon stage

Nico Decroix (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 74 76
e nico.decroix@azdelta.be