You are here

PAAZ 5.0.5A PSY

Voorstelling

De PAAZ is een opnameafdeling voor mensen met  zeer diverse psychische klachten zoals stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, angststoornissen, afhankelijkheidsstoornissen, leeftijdsgebonden problematiek en ontwikkelings-gerelateerde problematiek, steeds in een fase waar acute klachten het functioneren belemmeren.  Doel is stabilisatie van de crisis, diagnostiek en/of het snel opstarten van therapie, kortdurende oplossingsgerichte interventies, gerichte doorverwijzing.
Als PAAZ zijn we uniek door de aparte volwassenen- en jongerenwerking.

 • Voor volwassenen richten we ons met EPSILON  op crisisopvang, indicatiestelling, motiverend werken en een goede verwijzing naar de ambulante of residentiele zorg. De opnames zijn zo kort mogelijk. We beschikken met deze unit over 10 bedden.
 • Op de afdeling voor jongerenpsychiatrie met ook 10 bedden realiseren we naast de crisisopvang ook het kortdurend therapieprogramma. De opnameduur kan hier tot 3 weken duren. 

Patiënten worden altijd opgenomen na contact met de psychiater, dit kan via de raadplegingen of via de spoedopname, dikwijls na doorverwijzing van huisarts of andere hulpverleners.

Doel van de stage

Tijdens de stage kan je als student op alle vlakken participeren. De eerste week gaat je aandacht naar het leren kennen van de unit. Het hoe en waarom van de dagelijkse werking. Wat doet een verpleegkundige? Wie zijn de teamleden en waar staan ze voor? Een kennismaking met de opgenomen patiënten… De volgende weken werk je mee met een verpleegkundige binnen een zorggroep. Je maakt kennis met alle verpleegkundige aspecten. Je observeert en neemt deel waar dit mogelijk is.
We begeleiden je zodat je stapsgewijs alle taken van een psychiatrisch verpleegkundige zelfstandig kan opnemen en leert afstemmen op de noden van de patiënt. Tegen het eind van de stage is het de bedoeling dat je kan instaan voor de zorg en begeleiding van de patiënten toegewezen aan je zorggroep.

Taken van de verpleegkundige zijn onder andere:

 • opnamegesprek, anamnesegesprek, ondersteunend gesprek, exploratie van probleemgebieden, weekendplanning, …
 • informatie geven, psycho-educatie
 • acute opvang in een crisissituatie, begeleiden van patiënt in afzondering
 • observatie en verpleegkundige diagnostiek, toedienen van zorg
 • begeleiden van groepsactiviteit
 • medicatietoediening
 • wondzorg (beperkt)
 • ADL
 • bijhouden patiëntendossier (HIX van de firma ChipSoft)
 • patiëntenoverdracht en teamvergadering

Contactpersoon stage

Ingrid Vermeulen (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 81 30
e ingrid.vermeulen@azdelta.be