You are here

Psychiatrie 5.0.5B DZ PSY KIND

Voorstelling

Twoape crisisunit 1 is een dag therapeutische crisisunit. Hier worden kinderen en jongeren tussen 6 en 15 jaar opgenomen voor dagbehandeling, die zich in een psychische crisis bevinden. Er dient steeds een crisisvraag gesteld te worden, hetzij via de kinder- en jeugdpsychiaters; hetzij via het crisismeldpunt. Deze crisisvraag wordt verkend door de afdelingspsycholoog. Hiervoor worden de jongere en zijn/haar ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Indien de crisisvraag terecht is, wordt op korte termijn een opnamedatum vastgelegd. Daarna vindt een korte rondleiding plaats op de unit en er wordt praktische info meegegeven.

Twoape unit 1 is een crisisunit waar verschillende ziektebeelden worden behandeld. Dit kan heel leerrijk zijn, maar tegelijkertijd zeer complex doordat iedere jongere een individuele aanpak krijgt. Deze aanpak heeft een invloed op de groepsdynamiek. Het is belangrijk dat er een veilige omgeving gecreëerd wordt, zodat bijvoorbeeld een jongere met agressieproblematiek in dezelfde groep kan zitten als jongeren die kampen met een introverte problematiek. Hiervoor is het team dan ook getraind in zowel patiëntveiligheidstechnieken, als in technieken om jongeren uit hun comfortzone te halen. Als begeleider is het een must om enerzijds bepaalde skills onder de knie te hebben om een groep te begeleiden (motiveren, structureren, interveniëren) en anderzijds inzicht hebben in de groepsdynamische processen. Binnen het crisis werken is medicatie een belangrijke issue. Hierbij zijn de observaties in de leefgroep een belangrijke parameter voor de arts om de gepaste medicatie te starten of aan te passen.

Wat verwachten we van jou?

  • Beginnende kennis rond psychofarmaca is een vereiste. Tijdens je stage kan je dan nog verder verdiepen in de psychofarmaca die specifiek voor kinderen gebruikt wordt.
  • Theorie rond groepsdynamische processen is belangrijk om inzicht te hebben in de groep jongeren en ze op die manier constructief te gaan ondersteunen.
  • Een groep en individuen kunnen observeren.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Als student is het noodzakelijk dat je reeds beschikt over kennis van pathologie binnen kinder- en jeugdpsychiatrie, zodat de afstemming met de jongeren op een correcte manier kan gebeuren. Het team zal je daarin helpen.
  • Vaardigheden in het begeleiden van een groep kan je bij ons aanleren.
  •  We zullen je begeleiden in het rapporteren van je observaties op een vlotte manier. Dit zowel mondeling (overdracht, team) als schriftelijk (elektronisch patiëntendossier) rapporteren. Dit kan een einddoelstelling zijn van deze stage.

Contactpersoon stage

Johanna Verfaillie (vervangend hoofdverpleegkundige) 
051 23 73 89
e johanna.verfaillie@azdelta.be

Bo Styl (hoofdverpleegkundige - afwezig)
t 051 23 73 89
e bo.styl@azdelta.be