You are here

Psychiatrie 5.0.5B DZ PSY KIND

Voorstelling:

Twoape@Roeselare unit1 is een dagtherapeutische unit voor kinderen en jongeren tussen 6 en 14 jaar die zich in een psychische crisis bevinden. Tijdens deze crisissituatie is er bezorgdheid over hun psychisch welzijn. Elke crisisvraag wordt eerst behandeld door een afdelingspsycholoog, gevolgd door een intakegesprek met de ouders en het kind. Daarna kan er een opnamedatum vastgelegd worden. De kinderen/ jongeren lopen bij ons een traject van max. 3 weken.

In onze werking gaan we in contact met de jongere als een uniek persoon. In een open dialoog proberen we af te stemmen met alle betrokkenen. Onvoorwaardelijk respect voor jezelf en de anderen uit de omgeving, is hierbij het vertrekpunt.

We willen de ontwikkeling stimuleren afgestemd op de zorgnood, het tempo en de krachten van de jongeren en hun omgeving. Dat vormt de basis voor de hulpverlening, met respect voor ieders beleving.

Doel van de stage:

Als student krijg je verschillende leerkansen:

 • kinderen en jongeren observeren
 • schriftelijke en mondeling rapporteren
 • overdracht leiden
 • mee behandeldoelstellingen formuleren met het team
 • ondersteunen/ reguleren/ aanwezigheid in de leefgroep
 • leiden van verschillende activiteiten
 • analyse maken van de ontwikkeling en het functioneren van het kind of de jongere
 • kritisch kunnen reflecteren ten opzichte van de werking, het team en jezelf

Voorstelling:

Twoape@Roeselare unit 2 is een dagtherapeutische unit voor jongeren van 6 tot 18 jaar die een link hebben met jeugdhulp en waarvan de ambulante hulp ontoereikend is.

We gaan samen op zoek naar wat nodig is voor het kind of de jongere en hun context. We creëren een aanbod van verbale en non- verbale therapieën. De klemtoon ligt op non- verbale therapieën om te installeren wat nodig is bij het kind/ de jongere en hun context.

Halfweg het traject van 8 weken nodigen we professionals uit om tijdens een teamoverleg mee na te denken over de doelstellingen. Vanaf dan gaan we ook op outreach naar de context.

Doel van de stage:

Als stageafdeling willen we de student veel leerkansen aanbieden.

 • kinderen en jongeren observeren
 • mondeling en schriftelijk rapporteren
 • groepsdynamiek observeren, rapporteren en actief participeren
 • intakegesprek meevolgen
 • samen nadenken over behandeldoelstelling
 • MDO voorbereiden (multidisciplinair overleg)
 • actieve bijdrage in het MDO
 • aanwezigheid, ondersteunen en reguleren in de leefgroep
 • leiden van een activiteit
 • analyse maken van de ontwikkeling en het functioneren van het kind of de jongere
 • kritisch kunnen reflecteren ten opzichte van de werking, het team en jezelf
 • kennis van medicatie
 • stilstaan bij de visie van de unit

Contactpersoon stage
Bo Styl (hoofdverpleegkundige)

t 051 23 73 89
e bo.styl@azdelta.be