You are here

Spoedgevallen 5.0.C1 SPOED

Voorstelling

Onze spoedopname is centraal gelegen in de regio. Als student kan je maximale leerkansen grijpen in uiteenlopende situaties. Een team van ervaren en gedreven mentoren staat klaar om je daarbij te begeleiden.
Met een multidisciplinair team zorgen we dag en nacht voor de opvang van vele zieken en gewonden. Uiteraard besteden we daarbij ook aandacht aan de familie.

Binnen de verschillende zorgstraten:  kritische, diagnose en fast-track (orthopedie, kinderziekten)  kan je volop de theorie integreren en omzetten in de praktijk.
We hebben een erkenning als supraregionaal traumacentrum. Je krijgt ook de kans om met onze eigen ziekenwagen mee te gaan op dringend interhospitaaltransport.

Doel van de stage

Op een kritieke dienst zoals de spoed kan je je als student verder ontplooien in klinisch redeneren, linken leggen, werken in urgenties...
Je krijgt de kans om het volledige zorgtraject bij één patiënt te volgen van bij opname tot ontslag op onze dienst. Daarbij denken we specifiek aan: acute opvang van stroke, acuut myocardinfarct+ cathlab, …
Ook prehospitaal kunnen we uitgebreide leerkansen aanbieden met de MUG. Het spreekt voor zich dat  de ervaren MUG-arts en -verpleegkundige het voortouw nemen.  Je kan zeker meewerken aan de acute opvang en we beantwoorden graag al jouw vragen.

Wat verwachten we van jou?

De mentoren kijken ernaar uit om samen jouw leerproces vorm te geven. Uiteraard is dit een gedeelde verantwoordelijkheid en doen we hierbij vooral beroep op jouw parate kennis. We verwachten dan ook een degelijke achtergrond van anatomie, pathofysiologie en farmacologie.

  • Back to basics:

           Wat is de hulpvraag en wat zijn de prioriteiten?

  • Focus on the essentials:

           Hoe schatten we de situatie in? Zijn er risico’s op korte of lange termijn? Hoe kunnen we die persoon zo snel en adequaat mogelijk helpen?

  • Teaching on the floor:

            We helpen je om linken te leggen tussen ziektebeelden, voorgeschiedenis, onderzoeken, medicatie... Zo krijg je een verdiepend inzicht in het acute gebeuren. Daarbij is het ontwikkelen van een klinische blik en gerichte observatie heel belangrijk. We begeleiden je ook graag bij het inoefenen van diverse technieken.

We heten je als student hartelijk welkom op de spoedopname!

Nele Verbrugghe (hoofdverpleegkundige)

Contactpersoon stage

Dominiek Wydaeghe (adjunct-hoofdverpleegkundige)
t 051 23 77 41
e dominiek.wydaeghe@azdelta.be