You are here

Verpleegafdeling Westlaan Roeselare

PAAZ

Voorstelling

De PAAZ (2O1 PSY ) is een opnameafdeling voor personen met  zeer diverse psychische klachten.
Tijdens je stage kan je als student op alle vlakken participeren. We begeleiden je zodat je stapsgewijs alle taken van een psychiatrisch verpleegkundige kan opnemen en leert afstemmen op de noden van de patiënt.

Meer info

Contactpersoon stage

Ingrid Vermeulen, hoofdverpleegkundige
t 051 23 81 29
e ingrid.vermeulen@azdelta.be

Geriatrie

Voorstelling 

Bij deze verschillende ziektebeelden horen ook heel wat onderzoeken zoals klinisch onderzoek, urineonderzoek, bloedafnames, echocardiografie/ECG, psychologisch onderzoek, onderzoek van cognitie (MMSE), CT-scan, botscan, NMR….
Het is ook belangrijk om linken te kunnen maken met de medicatie dat de patiënt neemt en ook rekening te houden met mogelijke nevenwerkingen.
We begeleiden jullie als student door uitgebreid vragen te stellen, zodat je theorie en praktijk aan elkaar kunnen linken. Je mag alle onderzoeken meevolgen, de wekelijkse teamvergadering bijwonen en een doktersronde meevolgen.

Geriatrie 2O2 GER

Meer info 

Contactpersoon stage

Anja Verhelle, hoofdverpleegkundige
051 23 82 24
e anja.verhelle@azdelta.be

Geriatrie 2Z2 GER

Meer info 

Contactpersoon stage

Wouter Bulckens, hoofdverpleegkundige
051 23 82 51
e wouter.bulckens@azdelta.be

Geriatrie 2Z3 GER

Meer info 

Contactpersoon stage

Olivier Schoonheere, hoofdverpleegkundige
051 23 83 48
e olivier.schoonheere@azdelta.be

Geriatrie 2N1 GER

Meer info 

Contactpersoon stage

Stefanie Debals, hoofdverpleegkundige
051 23 81 00
e stefanie.debals@azdelta.be

Palliatieve zorg

Voorstelling dienst 2O3 SP-PALL 

Meer info 

Contactpersoon stage

Kathleen Busschaert
051 23 83 74
e kathleen.busschaert@azdelta.be

Pijncentrum

Voorstelling 

Als student maak je hier kennis met het verschijnsel pijn, met de pijnpatiënten en hun familie en met de multidisciplinaire werking van ons team. Zowel de verpleegtechnische handelingen als psychosociale vaardigheden zijn hier van groot belang. Het gaat van het aanprikken van infusen, assisteren bij activiteiten in het operatiekwartier tot de psychosociale opvang van de patiënt en het verschaffen van correcte informatie. Dit gebeurt steeds onder begeleiding van een verpleegkundige. Je krijgt hier een inzicht in de verschillende technieken in verband met de pijnbehandeling, het postoperatieve pijnbeleid bij opgenomen patiënten en een multidisciplinaire aanpak van chronische pijnpatiënten. We verwachten een vriendelijke en geïnteresseerde houding alsook werken volgens de waarden van AZ Delta.     

Meer info 

Contactpersoon stage

Joica Werbrouck, hoofdverpleegkundige
051 23 76 74
e joica.werbrouck@azdelta.be