You are here

Verpleegafdeling Wilgenstraat Roeselare

Spoed

Voorstelling

Werken op spoed (1A9) verschilt in belangrijke mate van het werken op een gewone verpleegeenheid. Onze prioriteiten worden in grote mate bepaald in functie van de drukte en de graad van urgentie. De werkdruk ligt op bepaalde momenten heel hoog. Ook het onvoorspelbare karakter van het patiëntenaanbod en het aantal patiënten dragen hiertoe bij. We verwachten van jullie dan op dit vlak een grote flexibiliteit.

Als student(e) verpleegkundige kom je terecht in onze spoedequipe bestaande  uit verpleegkundigen, administratief medewerkers, sociaal verpleegkundigen, artsen, arts-assistenten, stagiairs geneeskunde, onderhoudspersoneel… Allemaal dragen we bij tot een optimale zorgverlening. Je zult ook met externe diensten en personen in contact komen. We bedoelen hiermee: externe M.U.G.-teams, ambulancediensten, 100-diensten, e.d.  In dit concept is communicatie voor ons een belangrijk aspect, want een goede onderlinge communicatie draagt bij tot een optimale zorgverlening voor onze patiënten.

We investeren graag tijd in jou als student. We kunnen op onze afdeling heel wat leermomenten aanbieden. Grijp deze kansen dan ook met beide handen , vraag gerust om eens een onderzoek bij te mogen wonen, een techniek uit te voeren… Jouw interesse speelt alleen maar in je voordeel.

Meer info

Contactpersoon stage

Dominiek Wydaeghe, adjunct-hoofdverpleegkundige
t 051 23 77 41
e dominiek.wydaeghe@azdelta.be

Operatiekwartier

Voorstelling

In het operatiekwartier (1BO OK) vinden vooral de ingrepen plaats met een hogere complexiteit (zoals bv. oncologische ingrepen) of ingrepen waarbij een interdisciplinaire aanpak nodig is (hoogrisicopatiënten: multiple pathologie, hogere ASA-classificatie…).

Doel stage

Het is de bedoeling dat onze medewerkers jullie zoveel mogelijk begeleiden tijdens de stage, zodat jullie een beeld krijgen van het volledige traject in het operatiekwartier. Na het overlopen van de voorbereidingen, jullie wensen en verwachtingen worden de praktische afspraken vastgelegd voor het verdere verloop van de stage. Telkens na de dagelijkse toewijzing gaan jullie van start in onze wondere wereld. Deze stageplaats biedt studenten een unieke kans om achter de schermen van een operatiekwartier mee te kijken. Probeer deze kans goed te benutten. Horen, zien en leren zijn werkwoorden die van toepassing zijn gedurende de volledige stageperiode.

In naam van het volledige team willen wij jullie welkom heten en een bijzondere stage toewensen!

Contactpersoon voor de stage

Tim Debal, hoofdverpleegkundige
t 051 23 71 17
t 051 23 70 36 (algemeen nummer operatiekwartier)

Intensieve zorg

Voorstelling

Eerst en vooral willen we u welkom heten in ons  dynamisch team van intensieve zorg (1I0 IZ & 1A3)  Als supraregionale dienst intensieve zorg willen we toonaangevend zijn in het behandelen van hoogkritieke patiënten. 

Je komt er in aanraking met de volgende disciplines :

 • traumatologie
 • cardiochirurgie
 • neurochirurgie,
 • nierziekten /dialyse
 • longziekten
 • hematologie/oncologie
 • kinderziekten

We werken ook rond orgaandonatie

Als verpleegkundigen intensieve zorg staan we in voor de totaalzorg van de patiënt, het vlug herkennen van complicaties of verwikkelingen en hierop adequaat handelen.
We bieden je een uitdagende, leerrijke en boeiende stage waarvoor er zowel technische, communicatieve  als theoretische kennis aanwezig is.

Contactpersoon stage

Eric Ingelbrecht
t 051 23 71 01
e eric.ingelbrecht@azdelta.be

Midcare

Voorstelling

Op de dienst midcare  (1B1 MC &  1A3 MC)  gaan we samen met jullie het engagement aan om jullie zo goed mogelijk te begeleiden en voldoende leermogelijkheden aan te bieden. Stage volgen op midcare staat garant voor een uitdagende, leerrijke en boeiende ervaring alsook voor het aanvullen van gespecialiseerde kennis en het technisch kunnen. We hopen jullie de passie en skills bij te brengen op weg naar jullie droom job.

We kijken er alvast naar uit om jullie te mogen verwelkomen.

Meer info over de afdeling

Contactpersoon stage

Steve Nys, hoofdverpleegkundige
t 051 23 71 51
e steve.nys@azdelta.be
 

Radiologie

Voorstelling

Op onze afdeling streven we er naar dat je als student inzicht krijgt in

 • vlot en correct aanprikken van venen.
 • vriendelijkheid en respectvol omgaan met patiënten gedurende korte verblijf op onze dienst.
 • correct informatie aan de patiënt over het onderzoek, om angst en onrust te vermijden.
 • omgaan met opvang ambulante en gehospitaliseerde patiënten.
 • stralingsprotectie: correct toepassen van de beschermingsmaatregelen voor het personeel, inzicht krijgen in de beschermingsmaatregelen / dosis-optimalisatiemogelijkheden voor de patiënt. 

Meer info

Contactpersoon stage
Linde Willems, hoofdverpleegkundige
t 051 23 39 11 of 051 23 70 19 
e linde.willems@azdelta.be

Hemodialyse

Voorstelling

De afdeling hemodialyse (1C9 HD , 1H9 HD, 1N9 HD & 1P9 HD) bevindt zich op vijf verschillende locaties. Het moedercentrum is gelegen in Roeselare. Daarnaast worden nog patiënten gedialyseerd in CAD’s Menen, Tielt, Torhout en Veurne. Naast de afdeling hemodialyse beschikken we ook over een dienst peritoneale dialyse).  In totaal werken er zo’n 90 verpleegkundigen, 12 zorgkundigen en 2 administratieve medewerkers in het volledige dialysecentrum.

Tijdens een stage kun je de hemodialysebehandeling in zijn totaliteit ervaren: zowel technisch als menselijk. Onze patiënten zijn chronisch, en sommige zijn 10 jaar of meer in behandeling – dat creëert een speciale band. Nergens is de mix tussen het psychosociale en het hoogtechnologische zo intens.

Meer info

Contactpersoon stage

Adjunt-hoofdverpleegkundige
Stefaan Maddens, adjunct-hoofverpleegkundige of Jody Thermote
t 051 23 38 98
e stefaan.maddens@azdelta.be
   jody.thermote@azdelta.be

Cathlab

Voorstelling

Hartelijk welkom in het cathlab. Wij vinden het fijn jullie als student te kunnen begroeten op onze afdeling. Hopelijk wordt het een leerrijke ervaring voor iedereen. In deze hoogtechnologische omgeving staan we in voor een professionele zorg waar de patiënt centraal staat en kwaliteit hoog in de vaandel wordt gedragen.
Gedurende de stage krijg je een beeld van wat het ‘cathlab gebeuren’ precies inhoudt. Het aspect elektrofysiologie, het plaatsen van devices en de interventionele cardiologie komen ruim aan bod. Ook in de nazorg zal je actief ervaring kunnen opdoen.
Enkele voorbeelden van procedures die aan bod kunnen komen tijdens de stage:

 • coronarografie met PCI
 • implantatie van PM, (SC-) ICD, CRT-D/P
 • VKF(flutter) en VES- ablatie
 • sluiten van  PFO/ASD
 • TAVI ( percutane plaatsing van een aortaklep)
 • LAA (sluiten van het hartoortje). 

Stel veel vragen zodat je met een gezonde dosis kennis van de cardiologie kunt vertrekken. Hoe meer initiatief je neemt, hoe meer kansen er geboden worden. Het is een uitgelezen moment om de lessen cardiologie aan de praktijk te toetsen. Suggesties of verbetervoorstellen zijn altijd welkom, ook wij kunnen leren van jullie. Na het bespreken van de voorbereiding, jullie wensen en verwachtingen worden de praktische afspraken vastgelegd voor het verloop van de stage. De stage op cathlab is een unieke kans om achter de schermen mee te kijken. Grijp ze met beide handen. We rekenen op een fijne samenwerking en wensen jullie een bijzonder interessante stageperiode toe.

Contactpersoon stage

Patrick Van Coillie, hoofdverpleegkundige
t 051 23 76 67
e patrick.vancoillie@azdelta.be 

Hartziekten

Voorstelling

Onze dienst hartziekten (1B1 INT +  1B3 GEM + 1B3 OBS )omvat twee afdelingen: een kortverblijf en onze gewone verblijfsafdeling plus een observatie-unit. Met een totaal van 41 verpleegkundigen.

We streven met het hele eam steeds een kwaliteitsvolle begeleiding na met het volste respect voor de studenten en steeds met het oog om voldoende leerkansen te bieden in een klimaat van wederzijdse constructieve feedback.

Meer info over de afdeling

Contactpersoon stage

Sam Vander Meiren, adjunct-hoofdverpleegkundige
 t 051 23 73 70 
e sam.vandermeiren@azdelta.be

Afdeling traumatologie-neurochirurgie

Voorstelling

Op de verpleegafdeling (1A1) vind je patiënten uit verschillende disciplines.
Wat hebben we je te bieden als stagiair?

 • Contact met patiënt, verpleegkundigen, artsen, kinesitherapeuten, sociale dienst, ….
 • Inzicht krijgen in de verschillende operaties en verpleegkundige technieken.
 • Patiënt correct leren observeren, bv capillaire refill na borstreconstructie, mobiliteit sensibiliteit na rugoperatie,…
 • Inzicht krijgen en leren werken met het verpleegdossier.

Meer info

Contactpersoon stage

Mieke Debals, hoofdverpleegkundige
t 051 23 71 60
e mieke.debals@azdelta.be

Afdeling urologie-gynaecologie

Voorstelling

Als student krijg je heel veel oefenkansen wat wondzorg en sonderen betreft. Ook het proces van opname en ontslag van een patiënt zal je zeker kunnen opvolgen. Omdat wij vooral oncologische chirurgie hebben kan je als student ook meer leren over de pathologie achter de chirurgie. Je kan zien hoe er multidisciplinair wordt samengewerkt met de artsen, de expertverpleegkundigen, de kine en het verpleegkundig team.
Studenten worden betrokken bij het zorgproces en zijn een deel van het team tijdens hun stage. We streven ernaar om studenten alle mogelijke leerkansen aan te bieden. We verwachten een gezonde brok interesse van de student en veel initiatief om de leerkansen te benutten.
Iedere verpleegkundige is stagementor en zorgt voor opvolging van de studenten.
Vriendelijkheid en respect voor iedereen is ons motto!

Meer info

Contactpersoon stage

Isabelle Deseure, hoofdverpleegkundige
t 051 23 71 74
e isabelle.deseure@azdelta.be

Chirurgie

Voorstelling

Er is een sterke variatie aan ingrepen en pathologie. Dit biedt heel wat oefenkansen voor het inoefenen van (wond)technieken o.a. de zorg aan epidurale infusen, Blakedrain, redons, jejeunostomiesonde, stomazorg, canulezorg, VAC therapie, zorg na Hipec procedure enz. Je leert er zelfstandig werken onder begeleiding van een gemotiveerd team. De stomaraadpleging vindt wekelijks plaats door de stomaverpleegkundige. Tijdens de stage is het meevolgen van de stomaconsulatie een opportuniteit.
Onze verpleegequipe streeft ernaar om kwaliteitsvolle zorg te bieden aan onze chirurgiepatiënt.  Een efficiënte wondzorg, de pijn onder controle houden, vriendelijkheid zijn een must op onze afdeling.

Meer info

Contactpersoon stage

Gudrun Bekaert, hoofdverpleegkundige
t 051 23 71 76
e gudrun.bekaert@azdelta.be

Afdeling vaat-longziekten

Voorstelling 

Deze afdeling (1H2) s een gemengde afdeling.

Als student kun je er vooral

 • kritisch leren omgaan met verpleegkundig handelen en probleemoplossend denken.
 • ethisch handelen durven in vraag te stellen.
 • chronisch zieke patiënten verzorgen
 • patiënten verzorgen met multipathologie.
 • om alle soorten wondzorgen onder de knie te krijgen.
 • eren werken met VAC-therapie, thoraxdrain, pijnpompen, voedingspompen, spuitpompen, ….
 • leren omgaan met zuurstoftherapie, aërosols en puffers, aspiratietechnieken, ….

Meer info

Contactpersoon stage

Mieke Degryse, hoofdverpleegkundige
t 051 23 72 76
e mieke.degryse@azdelta.be

Afdeling longziekten

Voorstelling 

De verpleegafdeling (1B2) is een afdeling inwendige ziekten  waar in hoofdzaak patiënten opgenomen worden met acute en chronische respiratoire aandoeningen.

Studenten die op stage komen willen we dus leren kennismaken met de multidisciplinaire aanpak van de pneumologische patiënt. Er is ook mogelijkheid om een endoscopisch onderzoek (bv. bronchoscopie) bij te wonen.

Meer info

Contactpersoon stage

Piet Delobelle, hoofdverpleegkundige
051 23 72 74
e piet.delobelle@azdelta.be

Afdeling neurochirurgie

Voorstelling 

Op onze afdeling neurochirurgie (1H5 + MC ) maak je deel uit van een goed draaiend en geëngageerd team. Studenten maken deel uit van onze groep. Je krijgt de kans om te werken op een afdeling die toonaangevend is voor neurochirurgie in de regio. Laat je niet afschrikken door de complexiteit van de discipline. Je krijgt heel veel leerkansen op de afdeling zowel qua techniek als begeleiding en zorg. We willen je autonoom leren werken en vooral probleemoplossend denken.

De afdeling bestaat uit 24 klassieke hospitalisatiebedden + 5 midcare bedden NCH. Het team van NCH bestaat uit neurochirurgen, assistenten NCH, verpleegkundigen, trajectverpleegkundigen, een psychologe, een medewerker van de sociale dienst, een logistiek medewerker, vloerhygiënisten en een diëtiste.

Zorgprofiel:

 • uitgebreide rugchirurgie ( steffee, laminectomie)
 • nekchirurgie (caspar/ fusie)
 • rugchirurgie voor tumorectomie
 • hersentrepanaties voor intra craniele bloeding  ( spontaan of na verkeersongeval)
 • hersentrepanaties voor tumorchirurgie
 • diepe hersenstimulatie voor Parkinson
 • VAC-therapie bij wondinfecties

 Meer info

Contactpersoon stage

Veroniek Gysels, hoofdverpleegkundige
t 051 23 75 76
e veroniek.gysels@azdelta.be

Afdeling maag-darm-leverziekten

Voorstelling 

Op de dienst (1H3) richten wij ons specifiek naar de maag-darm-leverpathologie. 

Op onze afdeling kan je ervaring opdoen met deze onderzoeken: echo abdomen, linkercoloscopie of sigmoïdoscopie, coloscopie, gastroscopie, videocapsule, leverpunctie/leverbiopsie, echo-endoscopie, endoscopische retrograde cholangio pancreaticografie, radiofrequentie ablatie van barett syndroom, endoscopische submucosale dissectie van slokdarm-maag-darm, endoscopische mucusale resectie van slokdarm-maag, ascitespunctie

Meer info

Contactpersoon stage

Kelsey Coorevits, hoofdverpleegkundige
t 051 23 73 76
e kelsey.coorevits@azdelta.be

Afdeling neurologie

Voorstelling 

De afdeling neurologie (1A4 INT) is een afdeling waar patiënten opgenomen worden met neurologische aandoeningen, waaronder: multipele sclerose, parkinson, CVA, TIA, Guillain Barré, polyneuropathie, epilepsie.. Daarnaast worden er ook patiënten opgenomen voor observatie van o.a. :  evenwichtsstoornissen, krachtsvermindering, hoofdpijn en duizeligheid. 
De complexe neurologische pathologie, de multidisciplinaire aanpak en de goede begeleiding zorgen voor een leerrijke stage-ervaring.

Meer info

Contactpersoon stage

Annelies Morent, hoofdverpleegkundige
t 051 23 74 60
e annelies.morent@azdelta.be

Afdeling nierziekten-endocrinologie

Voorstelling 

1H4 int is de opnameafdeling van een centrum van 280 dialysepatiënten en 180 transplantpatiënten. Daarnaast verblijven er ook patiënten in een predialyse stadium.
Er is ook een opnameafdeling van nieuwe diabetespatiënten die opgenomen worden voor educatie en chronische diabetespatiënten die met uiteenlopende pathologieën binnenkomen.
Ten slotte zijn er ook de patiënten van algemeen inwendige geneeskunde.

Meer info

Contactpersoon stage

Nico Decroix, hoofdverpleegkundige
051 23 74 76
e nico.decroix@azdelta.be

Afdeling oncologie-hematologie

Voorstelling 

Op de afdeling (1B5 INT) worden patiënten opgenomen voor hematologie en medische oncologie voor diagnosestelling, behandeling met chemotherapie, behandeling van complicaties na chemotherapie en palliatieve zorg.   
Door het diverse patiëntenaanbod  hebben we op de dienst heel veel verschillende verpleegkundige zorgen en handelingen.

 • Er wordt veel intraveneuze medicatie toegediend via perifeer infuus, port-a-cath, hickman of centraal veneuze katheter.
 • Assisteren bij medische handelingen: intrathecale punctie, beenmergpunctie
 • Er kan tijdens de stageperiode (indien het voorvalt) een stamcelafname en stamcelreïnfusie worden bijgewoond. 
 • Bij een belangrijk gesprek van de arts wordt de verantwoordelijke verpleegkundige of student gevraagd om dit gesprek mee te volgen.
 • Begeleiding van patiënten en hun familie tijdens hun ziekte.
 • Comfortzorg van patiënten tijdens palliatieve fase.

Meer info

Contactpersoon stage

Lydie Verfaillie, hoofdverpleegkundige
051 23 75 74
e lydie.verfaillie@azdelta.be

Afdeling oncologie

Voorstelling

Binnen de dienst (1A2) kom je met verschillende pathologieën in contact, wat zorgt voor een grote diversiteit. Er bestaat de mogelijkheid om erg veel technische vaardigheden in te oefenen zoals verzorging trachea/stoma, aanprikken poortkatheter, plaatsen perifeer infuus, werken met voedingssondes, plaatsen blaassonde…
Binnen onze discipline hechten we niet enkel belang aan het technische, maar ook het sociale/empathische aspect. Onze patiënten hebben vaak al een lange weg afgelegd. Patiënten hebben regelmatig nood aan het gesprek of een luisterend oor. We komen ook regelmatig in contact met palliatieve setting, waarin communicatie heel belangrijk is, zowel met de familie als met de collega’s.

Meer info

Contactpersoon stage

Chantal Deboodt, hoofdverpleegkundige
051 23 72 70
chantal.deboodt@azdelta.be 

Afdeling oncologie en dagziekenhuis oncologie

Voorstelling 

Op de afdeling oncologie  (1C0)  en het dagziekenhuis (1H6 DZ O) komen er patiënten van de oncologen en  hematologen.
De meest voorkomende onderzoeken op DZO zijn: RX, CT, NMR, echografie, botscan, beenmergpunctie en botboorbiopsie, EKG, longfunctie…

Meer info dagziekenhuis

Contactpersoon stage

Haerynck Sofie, hoofdverpleegkundige
051 23 78 25 of 051 23 76 70
e sofie.haerynck@azdelta.be

Gemengd dagziekenhuis Wilgenstraat Roeselare

Voorstelling 

Op het gemengd dagziekenhuis (1B4 dz GEM )worden er kleine ingrepen en behandelingen gedaan die maximaal één dag duren: operaties, endoscopische onderzoeken onder sedatie, infuus therapieën...Een dagziekenhuis is het visitekaartje van het ziekenhuis. Voor veel patiënten is het de eerste keer dat ze in aanraking komen met het ziekenhuis. Vandaar dat vriendelijkheid, stressbestendigheid en het leveren van kwaliteitsvolle zorg zeer belangrijk zijn.

Wat verwachten we van studenten?
Je bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Maak je stagedoelstellingen bekend en neem initiatief om de aanwezige leerkansen te benutten. Je gaat op een tactvolle en beleefde manier om met de patiënten en het team. Je kan zelf vragen stellen en problemen of gegevens aan bod brengen. Je bent in staat om op een constructieve wijze om te gaan met feedback.

Meer info

Contactpersoon stage

Carpentier Marleen, hoofdverpleegkundige
t 051 23 74 70
e marleen.carpentier@azdelta.be