You are here

Verpleegafdelingen campus Menen

Operatiekwartier Menen

Voorstelling 

In het operatiekwartier op de campus Menen (3VO OK) wordt alle operatieve zorg aangeboden die binnen een ziekenhuis wordt verwacht, met uitzondering van hersen- en hartchirurgie. Als student willen we jullie vanuit een verpleegkritisch handelen en evidence based nursing het werkveld leren kennen. Je zal kunnen kennis maken met de verschillende operaties bij diverse chirurgische disciplines alsook met de verschillende vormen en facetten van anesthesie. Daarnaast krijg je de kans om patiënten te volgen: pre- en peroperatief alsook postoperatief op de ontwaakzaal. Door de brede waaier aan disciplines, multipathologie en diversiteit van patiënten (1 dag oud tot ruim 100 jaar oud) wordt dit ongetwijfeld een educatieve en boeiende stage.

Contactpersoon stage

Elien Vantomme
t 056 52 21 55 of 056 52 21 06
elien.vantomme@azdelta.be

Spoedgevallen

Voorstelling spoed 3H0 SPOED

Meer info

Contactpersoon stage

David Valcke, hoofdverpleegkundige
t 056 52 20 52
e david.valcke@azdelta.be

Intensieve zorg

Voorstelling afdeling 3B0 IZ

Meer info

Contactpersoon stage

Saskia Amerlinck
t 056 52 24 00
e saskia.amerlinck@azdelta.vbe

Chirurgie

Voorstelling afdeling 3H1 CHIR

Het diverse aanbod aan chirurgische ingrepen biedt een unieke leerkans om je te bekwamen in diverse technieken en je kennis te laten verwerven in de zorg van een uitgebreide waaier van ingrepen. Een jong team van bekwame medewerkers staan paraat om je hierin wegwijs te maken.
We streven, naast de technische uitdagingen, naar een warme en kwaliteitsvolle zorg voor onze patiënten. Een aangename teamsfeer vinden wij belangrijk, wat bijdraagt tot een vriendelijke omgang met onze patiënten.

Contactpersoon stage

Ivan Dujardin, hoofdverpleegkundige
t 056 52 24 10
e ivan.dujardin@azdelta.be

Kraamafdeling

Voorstelling afdeling 3A1 KRAAM

Meer info

We verwachten dat 2de en 3de jaarsstudenten overnachten in het ziekenhuis. Zo kunnen jullie alle leerkansen benutten bij een bevalling. Jullie krijgen een gratis ontbijt op aanvraag in de keuken.

Contactpersoon stage

Heidy Loyson, hoofdverpleegkundige
t 056 52 24 95
e heidy.loyson@azdelta.be

Kinderziekten

Voorstelling afdeling 3M1 KRAAM, 3M1 VERLOS en 3V1 NEONATO

De afdeling kinderziekten is specifiek bedoeld voor kinderen tot 15 jaar. Voor patiënten met een beperking is er geen leeftijdsgrens bij verlengde minderjarigheid indien deze patiënten worden opgenomen. Kinderen met een chronische ziekte kunnen tot de leeftijd van 18 jaar kiezen of zij op de afdeling willen verblijven.

Opportuniteiten op de verpleegafdeling voor studenten

 • Contact met andere zorgverleners ( kinésisten, psychologen, diëtisten, sociale dienst ,…).
 • Verdieping van kennis pathologieaanbod.
 • Het oefenen van de verschillende verpleegkundige technieken.
 • Leren werken met medische apparatuur.
 • Mogelijkheid om te assisteren bij niet-delegeerbare handelingen: LP, ph- metrie,..

Contactpersoon stage

Brigitte Firey, hoofdverpleegkundige
t 056 52 24 90
e brigitte/.firey@azdelta.be

Interne geneeskunde 1

Voorstelling afdeling 3H2 GEM

Meer info

Contactpersoon stage

Ellen Bruggeman
t 056 52 24 20
e ellen.bruggeman@azdelta.be

Interne geneeskunde 2

Voorstelling afdeling 3A2 INT

We zijn een sterk ontwikkelende groep, die voortdurend streeft naar een kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt. We hechten veel belang aan het teamgebeuren. Vanuit een sterk team kunnen we samen streven naar kwaliteit. Kortom is ons ideaal teamlid iemand die initiatief neemt en gevoel voor humor heeft. 

Meer info

Contactpersoon stage

Andre Mylle, hoofdverpleegkundige
t 056 52 24 80
e andre.mylle@azdelta.be

Revalidatieafdeling 

Voorstelling afdeling 3B2 SP-LOCO

Studenten zijn steeds welkom op de dienst. De afdeling wordt als zeer studentvriendelijk ervaren. De teamleden nemen de stagiairs mee in de dagelijkse werking en geven hen kansen om zelfstandig te functioneren. Er zijn twee stagementoren die zorgen voor een warm onthaal, rondleiding, informatie,

Wat is er leerrijk op de dienst?

 • Neurologische en orthopedische patiënten verzorgen
 • Het plannen en organiseren zodat patiënten op tijd klaar zijn voor hun therapie
 • Multidisciplinair samenwerken
 • Multidisciplinaire teambespreking meevolgen
 • Ronde tafelgesprekken meevolgen
 • Thuisobservatie met de ergo meevolge

Meer info

Contactpersoon stage

Sofie Top, hoofdverpleegkundige
t  056 52 24 71
e sofie.top@azdelta.be

Geriatrie 1

Voorstelling afdeling  3H3 GER

Je krijgt de mogelijkheid als student om verschillende technieken te oefenen zoals: basisverzorging, basiswondzorg, complexe wondzorg, controleren van parameters , EKG-afname, medicatie toedienen, subcutane/intramusculaire inspuitingen, werken met spuitpomp/infuuspomp, bloedafnames, katheter prikken, Port-a-cath aanprikken, afname urinestalen, sonderen, plaatsen maagsonde, aspireren, communicatie met oudere zorgbehoevenden en familie, zorg bij palliatieve/terminale patiënten.

Wat vinden wij belangrijk op de afdeling?
Teamwork/multidisciplinaire werking, empathie, initiatief name, leergierig zijn, aandacht hebben voor de privacy, vriendelijkheid
Valpreventie, decubituspreventie, controle medicatie inname, nazorg kamer.

Meer info

Contactpersoon stage

Sara Galliez, hoofdverpleegkundige
t 056 52 21 63
e sara.galliez@azdelta.be

Geriatrie 2

Voorstelling 3B3 GER

Studenten zijn steeds welkom op de dienst. De afdeling wordt als zeer studentvriendelijk ervaren. Teamleden nemen de stagiairs mee in de dagelijkse werking en geven hen kansen om zelfstandig te functioneren. Er zijn twee stagementoren die zorgen voor een warm onthaal, rondleiding, informatie... 
We gaan respectvol om met elkaar, het materiaal en onze werkomgeving. Samen werken we enthousiast aan een aanstekelijke positieve sfeer op de dienst. Een mindere dag proberen we samen op te lossen met een knipoog en humor. 

Wat is er leerrijk op de dienst?

 • Neurologische en orthopedische patiënten verzorgen
 • Het plannen en organiseren zodat patiënten op tijd klaar zijn voor hun therapie
 • Multidisciplinair samenwerken
 • Multidisciplinaire teambespreking meevolgen
 • Ronde tafelgesprekken meevolgen
 • Thuisobservatie met de ergo meevolgen

Meer info

Contactpersoon stage

Wouter Schepens, hoofdverpleegkundige
056 52 24 41
e wouter.schepens@azdelta.be

Dagziekenhuis

Voorstelling afdeling 3B1 GEMENGD

Meer info

Contactpersoon stage

Christophe Delie, hoofdverpleegkundige
t 056 52 21 74
e christophe.delie@azdelta.be