You are here

Geriatrie

Voorstelling geriatrie 1

afdeling  3H3 GER

Je krijgt de mogelijkheid als student om verschillende technieken te oefenen zoals: basisverzorging, basiswondzorg, complexe wondzorg, controleren van parameters , EKG-afname, medicatie toedienen, subcutane/intramusculaire inspuitingen, werken met spuitpomp/infuuspomp, bloedafnames, katheter prikken, Port-a-cath aanprikken, afname urinestalen, sonderen, plaatsen maagsonde, aspireren, communicatie met oudere zorgbehoevenden en familie, zorg bij palliatieve/terminale patiënten.

Wat vinden wij belangrijk op de afdeling?
Teamwork/multidisciplinaire werking, empathie, initiatief name, leergierig zijn, aandacht hebben voor de privacy, vriendelijkheid
Valpreventie, decubituspreventie, controle medicatie inname, nazorg kamer.

Contactpersoon stage

Sara Galliez, hoofdverpleegkundige
t 056 52 21 63
sara.galliez@azdelta.be

Voorstelling geriatrie 2

 3B3 GER

Studenten zijn steeds welkom op de dienst. De afdeling wordt als zeer studentvriendelijk ervaren. Teamleden nemen de stagiairs mee in de dagelijkse werking en geven hen kansen om zelfstandig te functioneren. Er zijn twee stagementoren die zorgen voor een warm onthaal, rondleiding, informatie... 
We gaan respectvol om met elkaar, het materiaal en onze werkomgeving. Samen werken we enthousiast aan een aanstekelijke positieve sfeer op de dienst. Een mindere dag proberen we samen op te lossen met een knipoog en humor. 

Wat is er leerrijk op de dienst?

  • Neurologische en orthopedische patiënten verzorgen
  • Het plannen en organiseren zodat patiënten op tijd klaar zijn voor hun therapie
  • Multidisciplinair samenwerken
  • Multidisciplinaire teambespreking meevolgen
  • Ronde tafelgesprekken meevolgen
  • Thuisobservatie met de ergo meevolgen

Contactpersoon stage

Wouter Schepens, hoofdverpleegkundige
t  056 52 24 41
wouter.schepens@azdelta.be