You are here

Geriatrie 3B3 GER

Voorstelling

De afdeling is een acute geriatrie. Vaak worden de patiënten opgenomen via spoed. De opname redenen kunnen zeer uiteenlopend zijn zoals: valpartijen, urineweginfecties, ontregelde glycemiewaarden, cor decompensatie.
Er is dus een uiteenlopend aanbod van verschillende ziektebeelden op een acute G-dienst. Dit uit zich in een ruime variatie aan onderzoeken. Zo wordt telkens een totaalbeeld van de patiënt verkregen.
Een geriatrische aanpak vraagt niet alleen een focus op dat ene probleem waarvoor de patiënten zijn opgenomen. De geriatrische patiënt heeft bij uitstek nood aan een multidisciplinaire kijk, om te vermijden dat het ene ziektebeeld het andere versterkt.
Het hoofddoel van het zorgprogramma bestaat er in via een multidisciplinaire aanpak te streven naar een optimaal herstel en naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit van de oudere persoon.
Een opname in het geriatrisch dagcentrum gebeurt op verwijzing van de huisarts of door de geriater vanuit de geriatrische raadpleging. Het doel van het geriatrische dagziekenhuis is multidisciplinaire diagnostiek, therapie en revalidatie aan te bieden op een ambulante basis.
Op onze dienst dragen we de waarden van AZ Delta hoog in het vaandel. We vinden het heel belangrijk om eerlijk en vriendelijk te zijn tegenover de collega’s, de andere leden van het multidisciplinair team, de patiënten en hun familie. We gaan respectvol om met elkaar, het materiaal en onze werkomgeving. Samen werken we enthousiast aan een aanstekelijke positieve sfeer op de dienst. Een mindere dag proberen we samen op te lossen met een knipoog en humor.
Welkom op onze WE CARE dienst.

Contactpersoon stage

Wouter Schepens (hoofdverpleegkundige)
t  056 52 24 41
wouter.schepens@azdelta.be