You are here

Interne geneeskunde

Voorstelling

- afdeling 3H2 GEM

Meer info

Contactpersoon stage

Ellen Bruggeman
t 056 52 24 20
ellen.bruggeman@azdelta.be

-  afdeling 3A2 INT

We zijn een sterk ontwikkelende groep, die voortdurend streeft naar een kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt. We hechten veel belang aan het teamgebeuren. Vanuit een sterk team kunnen we samen streven naar kwaliteit. Kortom is ons ideaal teamlid iemand die initiatief neemt en gevoel voor humor heeft. 

Meer info

Contactpersoon stage

Andre Mylle, hoofdverpleegkundige
t 056 52 24 80
andre.mylle@azdelta.be