You are here

Locomotorische revalidatie 3B2 SP-LOCO SP

Op de SP-dienst is een gespecialiseerde dienst waar patiënten na een letsel of een ingreep van het bewegingsstelsel of na een zenuwletsel terecht kunnen voor intensieve revalidatie tijdens de opname in het ziekenhuis. Deze dienst is gespecialiseerd in het revalideren van patiënten. Een team van kinesisten, ergotherapeuten, revalidatieverpleegkundigen, logopedisten, sociaal verpleegkundigen en artsen zorgen voor een multidisciplinaire aanpak, gericht naar de individuele patiënt.

Studenten voelen zich steeds welkom op de dienst. De afdeling wordt als zeer studentvriendelijk ervaren. Studenten worden meegenomen door de teamleden in de dagelijkse werking en krijgen ook kansen om zelfstandig te functioneren. Er zijn twee stagementoren die zorgen voor een warm onthaal, rondleiding, informatie,… Recent werd er een informatiebrochure uitgewerkt waarin studenten alle praktische informatie kunnen terugvinden.

Wat is er leerrijk op de dienst:

  • neurologische en orthopedische patiënten verzorgen
  • het plannen en organiseren zodat patiënten op tijd klaar zijn voor hun therapie
  • multidisciplinair samenwerken
  • multidisciplinaire teambespreking meevolgen
  • ronde tafelgesprekken meevolgen
  • thuisobservatie met de ergo meevolgen

Contactpersoon stage

Sofie Top (hoofdverpleegkundige)
t  056 52 24 71
sofie.top@azdelta.be