You are here

Revalidatieafdeling

Voorstelling

afdeling 3B2 SP-LOCO

Studenten zijn steeds welkom op de dienst. De afdeling wordt als zeer studentvriendelijk ervaren. De teamleden nemen de stagiairs mee in de dagelijkse werking en geven hen kansen om zelfstandig te functioneren. Er zijn twee stagementoren die zorgen voor een warm onthaal, rondleiding, informatie,

Wat is er leerrijk op de dienst?

  • Neurologische en orthopedische patiënten verzorgen
  • Het plannen en organiseren zodat patiënten op tijd klaar zijn voor hun therapie
  • Multidisciplinair samenwerken
  • Multidisciplinaire teambespreking meevolgen
  • Ronde tafelgesprekken meevolgen
  • Thuisobservatie met de ergo meevolgen

Meer info

Contactpersoon stage

Sofie Top, hoofdverpleegkundige
t  056 52 24 71
sofie.top@azdelta.be