You are here

Spoedgevallen 3H0 SPOED

Voorstelling

Jaarlijks maken duizenden patiënten gebruik van onze spoedgevallendienst. Het gaat om verscheidene problematieken van alle aard, zowel chirurgische, als inwendige, als sociale en psychiatrische aspecten worden door ons behandeld. Een deel van onze patiënten wordt aangevoerd vanuit de dienst 112, andere worden via privévervoer of privé ambulances binnengebracht. Ongeveer de helft van alle patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis. De andere helft wordt ambulant verder geholpen.

Contactpersoon stage

Steve Nys (hoofdverpleegkundige)
t 056 52 20 52
e steve.nys@azdelta.be