You are here

Chirurgie 4D2

Voorstelling

De afdeling 4D2 chirurgie bevindt zich op de tweede verdieping van de D-vleugel. De afdeling telt 24 bedden. Campus Torhout is een polyvalente campus die alle specialiteiten aanbiedt, relevant voor een regionaal ziekenhuis: orthopedie, traumatologie, algemene chirurgie, oncologische chirurgie, urologie, gynaecologie, NKO-chirurgie, vasculaire chirurgie en M.K.A.-chirurgie.

Doel van de stage

Onze afdeling biedt heel wat leer- en oefenkansen in o.a. wondzorg, redonzorg, infuustherapie, gebruik van ao TUS / NS / SPS, … Ons team is heel toegankelijk voor studenten en biedt heel veel oefenkansen aan verpleegkundigen in opleiding zodat ze kunnen groeien en als zelfzekere, gemotiveerde en goed getrainde verpleegkundigen kunnen afstuderen.
Er is een sterke variatie aan pathologiën en ingrepen. Dit biedt heel wat oefenkansen voor het inoefenen van (wond)technieken o.a. de zorg aan (epidurale) infusen, Blakedrains, redons, stomazorg, canulezorg, VAC-therapie, enz. Je leert er zelfstandig werken onder begeleiding van een gemotiveerd team. Aarzel niet om ons te contacteren als je een onderzoek of chirurgische ingreep wenst bij te wonen.
Wij zien ernaar uit om je als stagiair te begeleiden.

Contact stage

050 23 23 11