You are here

Geriatrie 4E2

Voorstelling

De afdeling 4E2 geriatrie bevindt zich op de tweede verdieping van de E-vleugel, de afdeling telt 31 bedden. Geriatrische patiënten zijn oudere patiënten met vaak meerdere aandoeningen en problemen tegelijkertijd. De problemen kunnen van lichamelijke, psychische en sociale aard zijn en dat maakt hen bijzonder kwetsbaar. Vaak voorkomende problemen zijn onder andere: mobiliteitsproblemen, incontinentie, verwardheid, polyfarmacie en multipathologie (chronische aandoeningen zoals dementie, diabetes, Parkinson,…)

De afdeling geriatrie richt zich op onderzoek, verzorging en behandeling van patiënten met bovenstaand geriatrisch zorgprofiel. Het team bestaat uit geriaters, verpleegkundigen (meestal geriatrisch geschoold), zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, diëtisten, sociale dienst en psychologen. Medewerkers hebben aandacht voor problemen zoals verminderde eetlust, slikstoornissen, verminderde mobiliteit, geheugenproblemen of andere factoren die de zelfredzaamheid van de patiënten kunnen verminderen. Veelvoorkomende pathologie op onze dienst zijn: urineweginfectie, sepsis, pneumonie, cholecystitis, obstipatie, delier, hartfalen en nierinsufficiëntie. Op onze afdeling worden eveneens geriatrische patiënten opgenomen met fracturen van de heup, schouder, bekken en wervels, die al dan niet een heelkundige ingreep nodig hebben.
Er wordt multidisciplinair samen gewerkt met heel veel aandacht voor revalidatie. De patiënten worden gestimuleerd om deel te nemen aan de revalidatieactiviteiten die georganiseerd worden door de kinesist en de ergotherapeuten.

Doel van de stage

Op onze afdeling krijg je als student heel wat oefenkansen. Wij sporen dan ook ten zeerste aan om deze ten volle te benutten en de verschillende disciplines te leren kennen. Er zijn enkele activiteiten waaraan deelname stellig wordt aanbevolen in functie van het verkrijgen van een totaalbeeld van de afdeling geriatrie zoals: het bijwonen van het multidisciplinair overleg, meevolgen van een afname van een MMSE, bijwonen van de opname van een patiënt via spoed, …

Contactpersoon stage

Micheline Vandenberghe (hoofdverpleegkundige)
t 050 23 23 60
micheline.vandenberghe@azdelta.be