You are here

Interne geneeskunde

Voorstelling 4A1 INTERNE

Op de afdeling inwendige worden zowel patiënten met algemeen inwendige pathologie, met hartproblemen en met oncologische problemen behandeld. Deze afdeling is ook uitgerust met telemetrie.  Telemetrie betekent meten op afstand.  Op onze afdeling betekent dit concreet meten op afstand van de hartparameters (hartbewaking).

Doel van de stage

Naast verpleegkundig technische handelingen (vooral bloedafname, perfusie) kan je als student ook kennis maken met ritmemonitoring aan de hand van telemetrie.
We streven met het hele team steeds een kwaliteitsvolle begeleiding na met het volste respect voor de studenten en steeds met het oog om voldoende leerkansen te bieden in een klimaat van wederzijdse constructieve feedback.

Er zijn ook verschillende activiteiten die je kan meevolgen als student, zoals o.a. endoscopische of andere onderzoeken.  Contacteer hiervoor gerust de hoofdverpleegkundige.

Contactpersoon stage

Ann-Caroline Cracco, hoofdverpleegkundige
t 050 23 23 51
ann.caroline.cracco@azdelta.be

 

Voorstelling 4B1 INTERNE

De afdeling bevat naast de 21 neurobedden ook een slaaplab en een stroke-unit.  De meest voorkomende aandoeningen op deze afdeling zijn; C.V.A. (bloeding, trombose) / T.I.A., Schedeltrauma (hersenkneuzing, hersenschudding); Multiple Sclerose (MS), Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS), epilepsie en epileptische verschijnselen, spierziekten (Myastenia,….), infecties van het zenuwstelsel (Meningitis, Borrelia, Zona,…), ziekte van Parkinson en parkinsonsyndromen, dementie (Lewy Body, Alzheimer,…), migraine, patiënten met slaapstoornissen

Doel van de stage

Tijdens je stageperiode kan je stage lopen op beide afdelingen zowel op de verpleegafdeling neurologie als op de afdeling beroertezorg. Op de afdeling beroertezorg leer je de skills rond monitoring. Een goeie observatie van de neurologische patiënt is belangrijk.
Maak zeker je leerdoelstellingen op en laat ons weten wat je interesses zijn. Wij bekijken dan samen hoe we jouw stagetraject kunnen uitwerken.
De complexe neurologische pathologie, de multidisciplinaire aanpak en de goede begeleiding  en een supertof team zorgen voor een leerrijke stage-ervaring!

Contactpersoon stage

Kevin Constant (hoofverpleegkundige)
t 050 23 23 55
e kevin.constant@azdelta.be