You are here

Kinderziekten

Voorstelling afdeling 4G1

Onze zorgeenheid is gericht op kinderen van 0 tot 15 jaar, met zowel chirurgischee als geneeskundige aandoeningen.

Meest voorkomende aandoeningen

Algemene observaties – deshydratatie - (huid-)infecties – immuniteitsstoornissen - neurologische aandoeningen - problemen t.h.v. het ademhalingsstelsel, bovenste luchtwegen, R.S.V., pneumonie, bronchitis, ... - sepsis/meningitis - spijsverteringsstoornissen: gastro-enteritis, voedingsstoornissen, obstipatie, ... - urologische aandoeningen: pyelonefritis, hydrocoele, nefritis, ...

Meest voorkomende chirurgische ingrepen

N.K.O.: oordrainage al dan niet met plaatsen van diabolo’s, adenoïdectomie, tonsillectomie, lipband, ... - Urologie: fimosis, hydrocoele, orchidopexie, circumcisie, varicocoele, ... - Algemene heelkunde; pylorusstenose, appendectomie, wegname wratten, liesbreuk, navelbreuk, ... - Oogziekten: strabisme, sondage van traanwegen, ... - Orthopedische ingrepen: osteosynthese, tractie, ... - Tandverzorging onder narcose

Meest voorkomende behandelingen:

Antibioticatherapie - intraveneuze vochttoediening - anti-pyreticatherapie - observatie en monitoring

Doel van de stage

Op onze afdeling krijg je te maken met peuters, kleuters, schoolkinderen en tieners. Tijdens je stage leer je hoe je je zorg op al deze ontwikkelingsfasen kunt afstemmen. Je werkt in een team met (kinder)artsen, psychologen, pedagogisch medewerkers en anderen. De verzorging en begeleiding van een kind gaat in nauw overleg met de ouders/verzorgers.

Contactpersoon stage

Rik Dewulf (hoofdverpleegkundige)
050 23 23 41
rik.dewulf@azdelta.be