You are here

Locomotorische revalidatie 4E0

Voorstelling

De sp-afdeling bevindt zich op het gelijkvloers van de E-vleugel (route 130). De afdeling telt 20 bedden met douche en toilet.De doelgroep van de SP-dienst voor locomotorische revalidatie is de revalidant met orthopedische aandoeningen en beperkingen. Hierbij denken we aan:

  • revalidatie na het plaatsen van een gewrichtsprothese van knie, schouder of heup
  • revalidatie na een amputatie, reva met een prothese
  • revalidatie na een polytrauma
  • revalidatie na een rugoperatie
  • revalidatie na ingreep bij pezen en zenuwen aan de handen
  • valproblematiek
  • neurologische patiënten waarbij de motorische uitval op de voorgrond staat, dus waarbij kinesitherapie en ergotherapie noodzakelijk zijn en logopedie of psychologie minder noodzakelijk zijn, onder andere  CVA, parkinson, MS, spierziekten, polyneuropathie, radiculopathie, plexopathie

Doel van de stage

Op onze dienst leer je samenwerken met het multidisciplinaire team die in onderling overleg ervoor zorgt dat de patiënt een goede locomotorische revalidatie krijgt.

De revalidatiearts is verantwoordelijk voor het verloop van de behandeling van de patiënt. Hij volgt de patiënt dagelijks op.
De kinesitherapeut werkt op de beweging van de gewrichten, de lenigheid, evenwicht en coördinatie, de spierfunctie en op goede houdingen. Hij of zij heeft ook aandacht voor uithoudingsvermogen, een juiste ademhaling en pijnbehandeling.
De ergotherapeut leert de patiënt de praktische activiteiten van het dagelijkse leven (wassen, kleden, stappen, fijne motoriek) opnieuw aan. Het doel is maximale zelfstandigheid.
De logopediste behandelt spraak- en begripsstoornissen alsook slikstoornissen.
De sociaal verpleegkundige zorgt samen met de patiënt en zijn of haar partner voor optimale mantelzorg (thuisverpleging, thuiskiné, nodige hulpmiddelen en aanvragen tot terugbetaling of tegemoetkoming).

Als student helpen wij je de patiënt te begeleiden in hun revalidatie.  Wij leren je ook samen te werken met de andere  leden van het multidisciplinair team.

Contactpersoon stage

Siska Rommel (hoofdverpleegkundige)
t 050 23 23 15
siska.rommel@azdelta.be