You are here

Feedback en evaluatie

Deze formulieren zijn enkel van toepassing voor de studenten verpleegkundige. Binnen AZ Delta maken we gebruik van de provinciale (enkel West-Vlaanderen) evaluatiedocumenten. Je kan deze documenten via onderstaande linken afprinten.
feedbackformulier
tussentijdse evaluatie
eindevaluatie