You are here

Gezondheidsbeoordeling

De eerste dag van je stage geef je een kopie af van je formulier gezondheidsbeoordeling.  Om geldig te zijn kan dit enkel door een bedrijfsarts opgemaakt worden. Attesten van een huisarts worden niet beschouwd als rechtsgeldig.
AZ Delta benadrukt dat een stage niet kan starten zonder geldig formulier gezondheidsbeoordeling.