You are here

Risicoanalyse

Voorafgaand aan de stage moet er een gezondheidsrisicobeoordeling gebeuren en dien je als stagiair een risicoanalyseformulier te laten invullen en ondertekenen door jouw stagegever. Hiervoor gebruik je het risicoanalyseformulier van het ziekenhuis. In onderstaande lijst kijk je welke risicoanalyse aansluit bij je stage. Lees de veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan de werkplek en zorg ervoor dat je deze kent en begrijpt. Bij vragen contacteer je in eerste instantie de leidinggevende van de afdeling en/of de preventieadviseur Franky Portier.

Risicoanalyseformulieren worden niet ondertekend op het onthaalmoment door de HR Officer Stages.

Risicoanalyse zorg

Risicoanalyse niet-zorg