You are here

Stageovereenkomst

Bij de start van je stageperiode geef je tijdens het onthaalmoment drie kopieën van je stageovereenkomst af ondertekend door de onderwijsinstelling en door jezelf. Deze overeenkomst vermeldt je persoonlijke gegevens en de gegevens van de onderwijsinstelling. De gegevens van de stageplaats worden door AZ Delta verder aangevuld. AZ Delta tekent als derde en laatste partij en stuurt deze terug naar de onderwijsinstelling.

Dit is niet van toepassing als er een raamovereenkomst werd afgesloten tussen je onderwijsinstelling en AZ Delta.