You are here

Werkpostfiches

In onderstaande lijst kijk je welke werkpostfiche aansluit bij je stage.

Lees de veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan de werkplek en zorg ervoor dat je deze kent en begrijpt. Bespreek de relevante werkpostfiche(s) op je eerste stagedag samen met de leidinggevende of stagementor. Bij vragen contacteer je in eerste instantie de leidinggevende van de afdeling en/of de preventieadviseur Franky Portier
Op het onthaalmoment zal je gevraagd worden om te verklaren dat je deze documenten hebt gelezen en begrepen.

Let op: als je nachtdienst doet tijdens je stageperiode, zorg dan ook dat je de risicoanalyse en de werkpostfiche doorneemt specifiek voor nachtdienst!

Werkpostfiches zorg

Werkpostfiches niet-zorg