You are here

Vrijwilligers

Omschrijven mensen jou als warm, toegankelijk en empathisch? Bied je gemakkelijk een luisterend oor en ben je geëngageerd met een hart voor de zorgsector? Dan ben jij de geknipte persoon om als vrijwilliger binnen AZ Delta aan de slag te gaan in één van onze vier campussen (Rumbeke, Brugsesteenweg, Torhout of Menen)!

De naam Delta verwijst naar het Griekse ‘diaphora’, dat ‘verschil’ betekent. Want daar streven we naar, elke dag opnieuw het verschil maken voor iedere patiënt en bezoeker. En om nog nét dat tikkeltje extra te kunnen bieden, werken we graag samen met een team van vrijwilligers dat een surplus creëert binnen het ziekenhuis. Niet alleen voor onze medewerkers, maar in het bijzonder voor onze patiënten.

Jouw meerwaarde als vrijwilliger

Benieuwd naar welke meerwaarde je als vrijwilliger kan bieden binnen AZ Delta? Bekijk hier een greep uit de ruime mogelijkheden die er zijn.

 • Samen met bezoekers, medewerkers en/of patiënten een maaltijd klaarmaken op de palliatieve zorgeenheid of mee helpen organiseren van een zinvolle dagbesteding
 • Patiënten begeleiden naar hun kamer, de dagzaal, een onderzoeksafdeling of een raadpleging
 • Patiënten en hun familie geruststellen bij het onthaal, hen helpen aan de kiosk bij het inschrijven en hen wegwijs maken op de campus
 • Samen met de ergotherapeuten ondersteunen bij het aanbieden van zinvolle activiteiten zoals koken, strijken, hobby’s…
 • Instaan voor het creëren van een gezellig samenzijn en het voeren van gesprekken met patiënten bij een lekkere kop koffie
 • Kinderen en hun ouders helpen tijdens de voorbereiding op een operatie of onderzoek en het mee helpen opvangen van het kind na een ingreep
 • Ondersteunen van pedagogische medewerkers bij spelactiviteiten
 • Patiënten en bezoekers helpen hun weg te vinden in de bistro en zo nodig helpen met het dragen van hun plateau.
 • Samen met de kinderen in het Vlinderhuis knutselen, lezen, spelen, muziek beluisteren en vooral ruimte maken voor gevoelens

Wat uiteindelijk jouw concrete taken zullen zijn, is afhankelijk van de afdeling waar je terechtkomt. Op het moment dat je je opgeeft als vrijwilliger, bekijken we samen waar jouw interesses en talenten liggen en gaan we op zoek naar een match met de vragen en noden binnen ons ziekenhuis. Op welke afdeling je ook aan de slag gaat, het is altijd de bedoeling om tijd en ruimte te maken voor een warm, menselijk contact met de patiënten. Er worden van jou geen medische of verzorgende taken verwacht.

Wat verwachten we van onze vrijwilligers?

 • Om als vrijwilliger binnen AZ Delta ingezet te kunnen worden, moet je minstens 17 jaar oud zijn. Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die zich minstens een 4-tal uur per week kunnen vrijmaken.
 • Dat je een vrijwillig engagement aangaat, vinden we super! Echter is vrijwilligerswerk niet geheel vrijblijvend en wordt er vanuit de afdeling op jou gerekend. Verwittig dan ook tijdig indien je door omstandigheden eens niet aanwezig kan zijn.
 • Daarmee samenhangend streven we in onze samenwerking met vrijwilligers naar een duurzame samenwerking op lange termijn. Het is dan ook fijn als je je als vrijwilliger voor een lange(re) periode wil en kan engageren.
 • Medische (voor)kennis is een troef maar niet noodzakelijk om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Echter is het binnen de context van een ziekenhuis wel belangrijk om te allen tijde de hygiënevoorschriften en de discretieplicht binnen het ziekenhuis te respecteren. De nodige informatie hieromtrent krijg je voor je bij ons aan de slag gaat.
 • Voor onze vrijwilligerswerking werken we tot slot samen met vrijwilligersorganisatie Present. We vragen je als vrijwilliger om de basisvorming van Present te volgen (2 dagdelen waarop je aanwezig bent, zonder examen). Werk je binnen AZ Delta op palliatieve zorgen, dan bieden we binnen het ziekenhuis een specifieke opleiding aan.

Wat bieden we onze vrijwilligers?

Vrijwilligerswerk is onbezoldigd maar jouw inzet en engagement beschouwen we niet als vanzelfsprekend. Daarom tonen we onze waardering op andere manieren:

 • Op de dag waarop je als vrijwilliger komt ondersteunen krijg je een gratis maaltijd in onze bistro.
 • Je wordt verzekerd tegen mogelijke ongevallen, zowel op weg van en naar het ziekenhuis als voor eventuele ongevallen die binnen het ziekenhuis gebeuren.
 • Je krijgt de kans om op kosten van het ziekenhuis vormingssessies bij te wonen die specifiek voor vrijwilligers georganiseerd worden.
 • Van bij de start ontvang je een badge en eventuele aangepaste kledij. Zo ben je zichtbaar én aanspreekbaar binnen het ziekenhuis als vrijwilliger. Deze badge geeft jou ook gratis toegang tot onze personeelsparking en fietsenstalling.
 • Doorheen het jaar zorgen we er dankzij verschillende initiatieven voor dat jullie als vrijwilligers in de bloemetjes gezet worden.