You are here

Waardering

Een honderdtal vrijwilligers zijn uitgenodigd voor een koffietafel

Als dank voor uw vrijwillige inzet, proberen wij u onze waardering te tonen door een paar extraatjes.

  • Een gratis maaltijd in het restaurant op de dag waarop u als vrijwilliger komt werken.
  • Een verzekering tegen mogelijke ongevallen. Dit kunnen ongevallen zijn op weg van en naar het ziekenhuis. Ook ongevallen binnen het ziekenhuis zijn verzekerd. Als een vrijwilliger bijvoorbeeld per ongeluk een bril van een patiënt laat vallen, wordt de schade aan de bril vergoed.
  • Vormingsessies specifiek voor vrijwilligers. Het ziekenhuis betaalt deze vorming.
  • Een badge om gratis te parkeren of om gebruik te maken van de fietsenstalling
  • Een gezellig nieuwjaarsetentje voor alle vrijwilligers
  • Een jaarlijkse koffietafel met andere vrijwilligers en verantwoordelijken van de afdeling. Dit vormt - een ideaal moment om bij te praten over het vrijwilligerswerk dat u doet.
  • Aangepaste kledij indien nodig.